بانک گردشگری ۴۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، سپرده مسکن و فرزندآوری پرداخت کرد


بانک گردشگری به عنوان بانک خصوصی بیش از ۶۸۰۰ وام به مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال در زمینه ازدواج، سپرده مسکن و فرزندآوری مطابق با تسهیلات بدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است. .
به گزارش سایت خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال ۱۴۰۰ در مجموع هزار و ۶۵۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ یک هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت کرده است. همچنین در پنج ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۱ تعداد ۳۶۷ فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۴۹۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
در بخش سپرده مسکن نیز بانک گردشگری در سال گذشته ۳ هزار و ۷۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۵۰۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال در تهران و ۹۸۵ فقره تسهیلات سپرده مسکن در سایر استان ها به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است این بانک در تهران بیش از سهمیه تسهیلات سپرده مسکن پرداخت کرده است.
بانک گردشگری در ۵ ماه منتهی به مردادماه امسال ۵۵۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
در این گزارش آمده است: به این ترتیب ۷۲ درصد از متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۶۰ درصد از متقاضیان دریافت تسهیلات زایمان با مراجعه به شعبه بانک گردشگری و تکمیل مدارک از این تسهیلات بهره مند شده اند و این روند همچنان ادامه دارد. . رخ دادن.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.