ببینید | جشن قهرمانی کهکشانی‌ها پس اجتناب کرده اند رکوردشکنی در اروپا


ببینید | جشن قهرمانی کهکشانی‌ها پس از رکوردشکنی در اروپا

در هفته سی‌وچهارم رقبا‌های لالیگای اسپانیا، رئال مادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانیول مقابل هم قرار گرفتند کدام ممکن است این مسابقه همراه خود نتیجه ۴ بر صفر به درآمد رئال خاتمه پیدا کرد. همراه خود این نتیجه کهکشانی‌ها همراه خود ۸۱ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هفته در گذشته اجتناب کرده اند نوک رقبا‌های لالیگا توانستند قهرمانی شخصی را قطعی کنند./خبرفوری