ببینید | رئیس انقلاب: قرار بود صدام در عملیات فتح المبین توسط سپاه پاسداران دستگیر شود.


ببینید |  رهبر انقلاب: قرار بود صدام در عملیات فتح المبین توسط سپاه پاسداران دستگیر شود.

رئیس معظم انقلاب در دیدار همراه خود مسئولان نظام فرمودند: صدام در اوایل مبارزه در حوالی ایلام مصاحبه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اظهار داشت مصاحبه بعدی را در تهران انجام خواهم داد، با این حال دیدید در مبارزه چه بر سرش به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مبارزه. صدام در فتح المبین خوش چشم انداز بود کدام ممکن است به کف دست کودک های سپاه پاسداران ایران اسیر شد. اگر نیم ساعت زودتر می رسیدند، او را می گرفتند، با این حال چشم انداز آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد. / شوالیه