ببینید | نجات معجزه‌آسای کودک توسط مادر در برزیل
ویدیویی از نجات لحظه آخری کودک توسط مادری در برزیل را ببینید.منبع :خبرفوری