برای برداشتن جام حذفی برخاستبه گزارش خبرگزاری تحت وب؛ گروه فوتبال آلومینیوم اراک اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی برک به مصاف گروه دسته دومی خلیج فارس ماهشهر به مرحله نیمه باقی مانده جام حذفی سر خورد کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع خوب بر صفر آلومینیوم اراک به نوک رسید. بدین انجمن آلومینیوم اراک اولین فینالیست جام حذفی شد. این گروه توانست گروه خارق العاده خلیج عربی را کدام ممکن است سه گروه را اجتناب کرده اند لیگ برتر انگلیس بردن کرد، شکست دهد.

تولید دیگری دیدار مقدماتی این مسابقات عصر فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند دیدار نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس کرمان خاص تبدیل می شود. فینال برای ۲۷ می این سیستم ریزی شده است.

اصولاً بیاموزید: