برگزاری جلسات کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران


عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل بیمه سرمد گفت: استفاده از فضای دیجیتال می تواند به افزایش مخاطب و افزایش اثربخشی تبلیغات کمک کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی تفهم آنلاین، جلسه کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه ایران به همت بیمه سرمد با حضور مدیر روابط عمومی سندیکای و مدیر روابط عمومی شرکت بیمه برگزار شد.

مهدی مهدوی در این جلسه ضمن خیرمقدم به مدیر روابط عمومی شرکت بیمه گفت: امروزه حوزه ارتباطات و روابط عمومی جایگاه ویژه ای در سازمان پیدا کرده است که نشان از اهمیت این بخش دارد.

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بیمه سرمد افزود: توسعه در دنیای دیجیتال مستلزم تغییراتی در حوزه روابط عمومی و تبلیغات است و روابط عمومی ها از ظرفیت فضای دیجیتال بیشتر برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنند. “