به تذکر خواهید کرد بهتر از راه رفع برای پرسپولیس چیست؟به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پرسپولیس شرایط خوبی ندارد. اختلاف ۶ امتیازی همراه خود رقیب عادی استقلال در لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکست آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن اجتناب کرده اند رقبا های جام حذفی باعث شد به همان اندازه رای هواداران این گروه بیش اجتناب کرده اند پیش شود.
پرسپولیس در ۵ فاصله در گذشته قهرمان لیگ برتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت از حداکثر رقبا ها {در این} فصل روحیه هواداران این گروه را راضی نکرده است. پس اجتناب کرده اند باخت به آلومینیوم، دنیای آنلاین ما آنقدر پر اجتناب کرده اند انتقاد شده است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند هواداران این گروه خواهان جدایی هستند. آنها یحیی گل محمدی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم منصفانه معلم خارجی باید گروه را هدایت تنبل.
تذکر خواهید کرد با توجه به این اتفاق چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چه حد موافق جدایی گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش اجتناب کرده اند پرسپولیس هستید؟
لطفا بازخورد شخصی را در زیرین این متن برای ما بنویسید.]

۲۵۱ ۲۵۱