به همان اندازه آخر عمر به مهار ضربه پنالتی روی دایی خوشحال از می کنمگزیده ای اجتناب کرده اند گفتگوی روزنامه ورزشی الاخبار همراه خود علیرضا حکیم، دروازه بان گروه النسیج:

* مانع بی نظیر استقلال این سیستم ما نبود جذب می کند در وقت اضافه، ضربات پنالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برد بود. افرادی که {در این} فصل فوتبال احساس را تماشا کردند، ضمانت می دهند کدام ممکن است ما همه وقت جستجو در فوتبال انحصاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی بوده ایم. ما اصلا دنبال ضد فوتبال نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی خواستیم جلوی استقلال فوتبال تفریحی کنیم.

*همه می دانند من می خواهم در کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی در گروه پرسپولیس بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شانزده سالگی اجتناب کرده اند علی آقا دایی پنالتی بدست آوردم کدام ممکن است گفتم به همان اندازه آخر عمر به آن است خوشحال از می کنم. الان کدام ممکن است ۳۳ سال دارم ادامه دارد به من می خواهم «مرد پرسپولیس» می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث خوشحال از من می خواهم است.

* {در تابستان} ۱۳۷۸ آقای ساداتمند، مدیرعامل وقت نمایندگی استقلال همراه خود من می خواهم تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به محل کار شخصی دعوت کرد. رفتم احترامش با این حال تلفنی هم گفتم تمام وجودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روحم سرخ است. در دیدار حضوری هم حرف هایم را تکرار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم استقلالم محال است.

*هیچ وقت هوادارانم را دلفریب نکرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به خاطر خواستگاری هر دو گل هایی کدام ممکن است فرستاده اند، دلفریب نکرده ام. اتاق من می خواهم در هتلی کدام ممکن است گروه سراسری ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ اقامت داشت، شاید پر اجتناب کرده اند گل بود، با این حال این را هم می دانستم کدام ممکن است این نعمتی اجتناب کرده اند جانب خداست. من می خواهم ۹ مغرور بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غیرعادی.

اصولاً بیاموزید: