«تأثیر انقلاب اسلامی بر هنرهای نمایشی جهان» – تئاتر الکترونیک


اداره کل هنرهای نمایشی همراه خود همکاری مدرسه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت پژوهشی دانشکده سورا سمپوزیوم وب مبتنی بر بین‌المللی «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر هنرهای نمایشی در جهان» را برگزار می‌تدریجی. در چارچوب «هفته آثار هنری انقلاب».

به گزارش تئاتر اینترنتی به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل هنرهای نمایشی، بسیاری اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران اجتناب کرده اند کشورهای سوریه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان به در کنار بسیاری اجتناب کرده اند متخصصان تئاتر کشورمان در سمپوزیومی در سراسر جهان در آنلاین به خاص دیدگاه آنها فکر می کنند «تأثیر انقلاب اسلامی بر آثار هنری.» حاضر جهان».

{در این} وبینار در سراسر جهان کدام ممکن است همزمان همراه خود هفته آثار هنری انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ الی ۱۸ روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه به همت محل کار امور بین الملل اداره کل هنرهای دراماتیک همراه خود همکاری مدرسه آثار هنری برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون پژوهشی دانشکده السوره، نعیمه حسوکی منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر تئاتر اجتناب کرده اند سوریه، جبار حسین صبری اجتناب کرده اند عراق، ردا حسن اسکندر اجتناب کرده اند لبنان، علی به نظر می رسد اجتناب کرده اند لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوروش زری اجتناب کرده اند بلدنا بازخورد شخصی را حاضر خواهند کرد.

نعیمه حسوکی یکی اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری سوریه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترای شخصی را در موضوع زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی اجتناب کرده اند دانشکده تربیت دانشگاه به نوک رسانده است. وی فارغ التحصیل موضوع زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات عربی دانشکده حلب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تدریس در موضوع های مختلف زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی، به تفسیر کتاب های «آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان»، «نگاهی مرطوب» می پردازد. – خاطرات دختران دوران حفاظت مقدس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات فراوانی اجتناب کرده اند فارسی به عربی در روزنامه «سجور ثقفیه» سوریه تألیف کرده است.

جبار حسین صبری یکی اجتناب کرده اند صاحب نظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران بخش تئاتر در عراق است کدام ممکن است دکترای فلسفه را اجتناب کرده اند مدرسه هنرهای زیبای دانشکده بغداد بدست آمده کرده است. وی علاوه بر این نویسندگی، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی نمایشنامه های متنوع در بخش تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش آثار پژوهشی متنوع در زمینه های مختلف نمایشی، در بخش نقد نیز ورزش دارد. بدست آمده جایزه بهتر از اجرای مشترک برای حاضر “حلبچه القلب” در جشنواره صلح، عضویت در اتحادیه نویسندگان عراق، عضو موسس تجهیزات گلف تئاتر صفحه بحث نویسندگان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو موسس سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری عراق. این وسط کارشناس تجزیه و تحلیل متون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشای نمایشنامه در معاونت سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر وزارت سنت عراق، عضویت در هیئت داوران جشنواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات مختلف تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور آموزشی روزنامه الخشابه در موضوع هنرهای نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر. متنوع اجتناب کرده اند مقالات تخصصی در بخش های مختلف تئاتر بخشی اجتناب کرده اند داده ها باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری اوست.

ردا حسن اسکندر اجتناب کرده اند لبنان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان {در این} وبینار است کدام ممکن است دارای اثبات دکترای تحقیقات هنری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در گروه های آموزشی مربوط به دانشگاه هنرهای انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار بیروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه ارتباطات بیروت تدریس می تدریجی. ضمن ورزش در زمینه های مختلف ساخت فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، فیلمنامه نویسی، کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی اجتناب کرده اند تولید دیگری ورزش های اجرایی این پژوهشگر است.

علی به نظر می رسد اجتناب کرده اند لبنان نیز یکی اجتناب کرده اند متخصصان بخش آثار هنری، رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری لبنان است کدام ممکن است علاوه بر این مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت متنوع اجتناب کرده اند چالش های هنری، رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در هیئت داوران متنوع اجتناب کرده اند رویدادهای هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای در لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه {در این} کنوانسیون مصر، ترکیه، تونس، قطر، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران حضور داشتند. علاوه بر این این، همراهی چالش های مشترک سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی کشورهای مختلف اجتناب کرده اند تولید دیگری ورزش های این کارشناس امتیازات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری است.

کوروش زارایی نیز یکی اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان شناسایی شده است تئاتر کشورمان است کدام ممکن است در سال های جدیدترین علاوه بر این نویسندگی، انجام دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی در متنوع اجتناب کرده اند چالش های تئاتری، تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایی، چالش های مختلفی را در کشورهای مختلف همراه خود مضامینی اجتناب کرده اند جمله انجام داده است. شناخته شده به عنوان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام .. کدام ممکن است هر ۲ مورد استقبال نهایی قرار گرفته اند. وی علاوه بر این ورزش های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی در بخش تئاتر، مدیریت وسط هنرهای نمایشی گروه بازاریابی اسلامی را نیز بر عهده داشت.

این وبینار اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه به صورت خشمگین اجتناب کرده اند جامعه ایران تئاتر چاپ شده تبدیل می شود.

طی تعدادی از روز قبل از این وبینارهایی همراه خود عنوان «شکوه شناسی تئاتر انقلاب اسلامی» نوشته فرزاد معافی غفاری، محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس دانشکده، همراه خود سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروبنا، علی منتظری، محمدعلی خبری، هوشنگ توکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود سنت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عملکرد استان ها در تئاتر انقلاب اسلامی» همراه خود حضور سعید اسدی مدرس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست محل کار انتشارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش اداره کل هنرهای دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور علی رضایی اجتناب کرده اند استان هرمزگان، جهان. در قالب «هفته آثار هنری انقلاب اسلامی»، شریار احمدی اجتناب کرده اند استان بوشهر، رضا میر مذهبی اجتناب کرده اند استان گیلان، احمد سیبادار اجتناب کرده اند استان فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصور حیدری اجتناب کرده اند استان آذربایجان شرقی، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران تئاتر استان به بیشتر مردم راه اندازی شد شدند.