تاکنون تعدادی از تجهیزات خودپرداز به سیستم ماهیگیری متصل شده است؟


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، آمنا نادعلی زاده محدودیت های اعمال شده در قوانین جدید چک در زمان تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور چک های جدید را عاملی کارآمد در محدودیت صدور چک های غیرقابل ابطال دانست افزود: سلامت مشتریان در سامانه صیادی هنگام سند صدور چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زمان تخصیص چک، بازرسی اطلاعات صادرکننده چک در زمان سند صدور چک در سامانه صیادی در شرایط برگشتی سند چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند صدور چک، چک های برگشتی با بیرون بازگشت در کاهش آمار چک های برگشتی کارآمد {بوده است}.

امکان حاضر شرکت ها درمورد به چک های جدید اجتناب کرده اند طریق پیامک موجود است

وی در تشریح حاضر شرکت ها سامانه صیادی اجتناب کرده اند طریق پیامک اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای ایجاد سامانه صیادی، موسسه مالی مرکزی تقاضا درگاه های جدید بانکی برای ادغام کردن شرکت ها سلولی موسسه مالی، شرکت ها آنلاین موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن های موبایلی را داده است. شعب برای حاضر شرکت ها سامانه ماهیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامک اجتناب کرده اند ابتدا”. منظور موسسه مالی مرکزی بود.

{در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود سبدها فراوان، موسسه مالی مرکزی رایزنی های مورد نیاز را همراه خود وزارت فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل زیرساخت های مورد نیاز، امکان حاضر شرکت ها درمورد به چک های جدید اجتناب کرده اند طریق پیامک را فراهم کرد.

وی شکسته نشده داد: بر این مقدمه صادرکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیرندگان چک جدید می توانند کد دستوری خاص شده را در خصوص «سند»، «تایید وصول»، «سوئیچ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «استعلام» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این «راه اندازی شد» به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ کشتی کنند. اجتناب کرده اند خوب شماره تلفن در کنار «گزارش سند هر دو سوئیچ چک به تماس گرفتن شخص خاص.

نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر خوب اجتناب کرده اند شرکت ها درمورد به چک های جدید اجتناب کرده اند طریق پیامک کدهای ویژه ای خاص شد کدام ممکن است همراه خود کشتی کد مربوطه به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکان پذیر است.

وی افزود: راهنمای اجرای عملیات درمورد به چک همراه خود کشتی پیامک در موسسه مالی مرکزی آشکار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می توانند همراه خود برای مشاوره کدهای مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه انجام کار شناخته شده شوند.

نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکان استعلام ذینفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صادرکننده چک (اعم اجتناب کرده اند استعلام چک توسط صادرکننده چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو استعلام چک توسط ذینفع) اجتناب کرده اند طریق بستر پیامکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره در کنار وی خاص می تدریجی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق شبیه به شماره تلفن در کنار، داده ها چک سند شده به نفع وی اجتناب کرده اند طریق هر درگاه جدید هر دو راه های تولید دیگری اجتناب کرده اند طریق پیامک کشتی تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه عملیات درمورد به چک ساده اجتناب کرده اند طریق شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است، اظهار داشت: {در این} خصوص اکتسابی پیامک اجتناب کرده اند هر شماره ای غیر اجتناب کرده اند شماره مذکور خطا است.

نادعلی زاده خاص کرد: سند، تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ چک اجتناب کرده اند طریق پیامک ساده برای چک های به همان اندازه سقف ۱۵ میلیون تومان امکان پذیر است با این حال برای شرکت ها درمورد به طیف گسترده ای از استعلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید درج شماره تلفن در کنار محدودیتی {وجود ندارد}.

امکان استعلام وضعیت چک های صنوبر نشده صادرکنندگان (چک در بزرگراه)

این مقام پاسخگو برای موسسه مالی مرکزی در خصوص چک وضعیت چک بازگشت به شد: امکان بازرسی وضعیت چک اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است با این حال تصمیم گرفت هستیم به مرور زمان این سامانه استعلام را پایان دادن کنیم.

وی شکسته نشده داد: سامانه استعلام چک های اعتباری چک شکاری کدام ممکن است در سال ۱۳۹۷ توسط موسسه مالی مرکزی ایجاد شد، به گونه ای طراحی شد کدام ممکن است امکان استعلام اطلاعات چک های برگشتی اجتناب کرده اند طریق پیامک را برای همه اشخاص حقیقی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرویس در موقعیت یابی موسسه مالی مرکزی به راحتی در دسترس است عموم قرار دارد. . به این انجمن همراه خود درج شناسه catch به سامانه، انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های برگشتی ادعا تبدیل می شود.

وی افزود: بر مقدمه قوانین جدید چک، علاوه بر این اطلاعات چک های برگشتی، داده ها چک های صنوبر نشده صادرکنندگان (چک های بین راهی) نیز به نفع چک (خصوصی کدام ممکن است چک به نفع اوست) است. صادر شد) در سامانه صیادی صادر شد) «بعداً ادعا می تدریجی. بر این مقدمه اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است سامانه شکار ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک های جدید در آن به سند رسید، امکان استعلام چک در راه صادرکننده برای موسسه مالی مرکزی فراهم شد. در جاری حاضر سرویس مربوطه پایان دادن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایجاد زیرساخت پیامکی سامانه صیاد، این زیرساخت نیز برای افراد کنار هم قرار دادن تبدیل می شود.

برای جلوگیری اجتناب کرده اند بروز مشکلات بالقوه مورد نیاز است اجتناب کرده اند سیستم ماهیگیری استعلام بگیرید

نادعلی زاده تصویب قوانین جدید چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور آن را در راستای محافظت حقوق ذینفع دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گیرنده چک باید هنگام اکتسابی چک های جدید استعلام مورد نیاز را اجتناب کرده اند سامانه صیادی اکتسابی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته صدها گزارش شده است. در موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی. متأسفانه همچنان شاهد مراقبت نشده هایی {در این} زمینه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند گیرندگان در هنگام اکتسابی چک استعلام مورد نیاز را اجتناب کرده اند سامانه صیاد انجام نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است جستجو در وصول چک هستند متوجه می شوند کدام ممکن است صادرکننده چک، چک را سند نکرده است. داده ها هر دو خطا کرد. سند عنوان {انجام شده} است برای رفع این اشکال بهتر از راه تایید وصول چک هر دو استعلام اجتناب کرده اند سامانه صیادی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آنلاین موسسه مالی ها، در کنار همراه خود موسسه مالی ها، اپلیکیشن های سلولی، تجهیزات های خودپرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب موسسه مالی ها قابل انجام است.

وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال قبلی موسسه مالی مرکزی سرویس استعلام با بیرون سند طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موقعیت یابی شخصی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان می توانند اجتناب کرده اند طریق این سرویس استعلام های مورد نیاز را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مبلغ چک مطلع شوند. گذشته تاریخی سررسید به نفع آنها سند شده است.

یادآوری نادعلی زاده: در صورت بروز خطا در سند چک، در صورتی کدام ممکن است صادرکننده متوجه خطا شخصی در سند چک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری توسط گیرنده چک تایید نشود، امکان لغو سند چک موجود است، یعنی صادرکننده ممکن است چک را کشتی تدریجی. به موسسه مالی چک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند موسسه مالی بخواهید چک را باطل تدریجی. با این حال در صورت وصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار از گرفتن چک توسط گیرنده چک، گیرنده چک باید همکاری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک را به صادرکننده منتقل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکننده چک را اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی اصلاح خواهد کرد.

سریع امکان سند چک مشخص در سامانه ماهیگیر فراهم تبدیل می شود

سخنگوی اجرای قوانین جدید چک همراه خود خاص اینکه سند چک های مطمئن در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع ذیربط ادعا شده است کدام ممکن است در جاری حاضر این زیرساخت کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی شده است کدام ممکن است تمامی چک های تامینی سریع شناسه شکار حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان پرتاب در سامانه صید سند تبدیل می شود.

نادعلی زاده افزود: اکتسابی کننده چک مشخص جدید اجتناب کرده اند طریق این سرویس ممکن است همراه خود استعلام هویت صیاد اجتناب کرده اند سند چک وجهی به نفع شخصی ضمانت حاصل تدریجی. این را می توان بهتر از سود قوانین جدید چک در خصوص چک های مطمئن دانست از پیش اجتناب کرده اند این هیچ استعلامی با توجه به چک های مطمئن وجود نداشت.

بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم تجهیزات های خودپرداز سریع به سیستم ماهیگیری متصل می شوند

این مقام پاسخگو برای موسسه مالی مرکزی ضمن برشمردن راه‌های سند چک در سامانه صیاد اظهار داشت: موسسه مالی مرکزی درگاه‌های جدید بانکی برای ادغام کردن شرکت ها تحت وب بانکی به در کنار موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن‌های تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شعب را پرانرژی کرده است کدام ممکن است مردمان می‌توانند اجتناب کرده اند طریق آن نسبت به سند حساب شخصی اقدام کنند. . امتحانات

سخنگوی قوانین جدید چک اظهار داشت: در نهایت دسامبر ۱۴۰۰ موسسه مالی ها موظف شدند شرکت ها سیستم ماهیگیری را اجتناب کرده اند طریق تجهیزات های خودپرداز حاضر کنند کدام ممکن است پیچیده تلقی تبدیل می شود. تاکنون اقدامات مناسبی {در این} زمینه {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار کیوسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات خودپرداز بانکی یعنی بیش اجتناب کرده اند ۳۷ سهم تجهیزات های خودپرداز {در سراسر} ملت به سیستم catch مجهز هستند. وی افزود: پیش بینی داشتیم این آمار سریع به بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم برسد.

امکان سد کردن حساب های صادرکنندگان در سایر موسسه مالی ها موجود است

سخنگوی مناسب کسب اطلاعات در مورد اجرای قوانین جدید سد کردن حساب‌های صدور چک در صورت کسری بودجه، اظهار کرد: قوانین جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهلت ۲ ساله برای اقدام در تذکر گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در قالب عکس به پایان رسید. رفتار زنانه. فرآیند پیش دلالت بر آن دارد هنگام بازگشت چک، شخص خاص اکتسابی کننده چک ممکن است اجتناب کرده اند موسسه مالی بخواهد کدام ممکن است در صورتی کدام ممکن است صادرکننده چک در شبیه به موسسه مالی حساب دارد، حساب را ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک را به او بپردازد. با این حال در قوانین جدید چنین امکانی در همه موسسه مالی ها کدام ممکن است پیچیدگی های خاص شخصی را دارند فراهم کرد.

وی افزود: موسسه مالی مرکزی باید هنگام بازگشت چک به همه موسسه مالی ها ادعا تدریجی کدام ممکن است چک برگشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه موسسه مالی ها بخواهد کدام ممکن است سهام حساب صادرکننده چک را به موسسه مالی مرکزی برگردانند. بر مقدمه سهام حساب صادرکننده چک، موسسه مالی مرکزی انتخاب می‌گیرد کدام ممکن است کدام حساب را به همان اندازه چه حد مسدود تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیام را برای موسسه مالی‌ها کشتی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌هایی کدام ممکن است باید این کار را انجام دهند باید مسدودسازی را انجام دهند. برای امتحان کردن این، به ۱ پلتفرم احساسی افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات فنی خواهید کرد خواستن داشتم. در جاری حاضر ۹۰ سهم موسسه مالی ها به سامانه مشخص شده متصل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پیوستن درست موسسه مالی ها این امر عملیاتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان مسدودسازی حساب صادرکننده چک در تمامی موسسه مالی ها وجود می تواند داشته باشد.

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات مالی

سخنگوی اجرای قوانین جدید چک همراه خود خاص اینکه به همان اندازه بالا شهریور ماه سال ۱۴۰۰، ۲۵ سهم اجتناب کرده اند آمار چک های دریافتی درمورد به چک های جدید {بوده است}، اظهار داشت: این آمار ۶۰ سهم در اسفندماه یعنی ۶۰ سهم اجتناب کرده اند چک های دریافتی در اسفندماه ۱۳۹۹ {بوده است}. سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده استقبال اجتناب کرده اند چک های جدید است.

به آگاه نادعلی زاده اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ به همان اندازه بالا سال بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید تخصیص شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع بیش اجتناب کرده اند ۶۵ میلیون چک جدید در سامانه شکارچی سند شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون نظام های صنوبر همراه خود حاضر آماری {در این} زمینه اظهار داشت: چک های جدید اجتناب کرده اند ابتدای فروردین ماه سال قبلی همراه خود ملاحظه به قوانین اصلاح قوانین صدور چک وارد چرخه مالی ملت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام الزامات قانونی متفاوت چک های عجیب و غریب شد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تنها ۰۲/۰ سهم اجتناب کرده اند کل چک های دریافتی درمورد به چک های جدید بوده کدام ممکن است این میزان در اسفند ۱۳۰۰ به حدود ۶۱ سهم می رسد کدام ممکن است این میزان آرم دهنده افزایش تدریجی ورود به چک های جدید در چرخه مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات کلی است. .

وی با بیرون احتساب عمیق این آمار اظهار داشت: کمیت چک های جدید دریافتی در فروردین ماه سال قبلی خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ فقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسفند ماه سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۵ فقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ فقره چک {بوده است}.

وی افزود: در نهایت سال ۱۴۰۰ نسبت چک های برگشتی به کل چک های تجارت شده ۹.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت چک های برگشتی جدید به چک های صندوقی جدید ۶.۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نسبت برای چک های عجیب و غریب ۱۰ سهم {بوده است}. یعنی اجتناب کرده اند هر ۱۰۰ چک عجیب و غریب ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر ۱۰۰ چک جدید ۶ چک بازگشت داده تبدیل می شود.