تجزیه و تحلیل مختصر گلکسی ای ۲۳ (Samsung Galaxy A23)


سامسونگ گلکسی A23 وارد محل کار مرکزی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در صف تجزیه و تحلیل قرار دارد. این در یک واحد زمینه آسان همراه خود عالی شارژر ۱۵ واتی، کابل USB را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ابزار سیم مقوا در دسترس بودن تبدیل می شود. مدل تجزیه و تحلیل ما ضرر است، با این حال می توانید گوشی را در رنگ های سفید، آبی هر دو هلویی نیز داشته باشید. سریع تجزیه و تحلیل مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی این گوشی در مکان اریامونز قرار خواهد گرفت. جاری بیشتر است تجزیه و تحلیل کوتاهی بر انباکسینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف گلکسی A23 داشته باشیم.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

گلکسی A22 دارای صفحه کامپیوتر AMOLED، بعد از همه همراه خود خوانایی ۷۲۰p، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶.۴ اینچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محیط های ارزان، عالی گوشی ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور را تشکیل می داد. گلکسی A23 دارای عالی نمایشگر کریستال مایع بهتر ۶.۶ اینچی ۱۰۸۰p همراه خود نرخ اخیر سازی ۹۰ هرتز است، با این حال به نوبه شخصی عالی گوشی بهتر است.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23
بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

صفحه کامپیوتر خطرناک نیست، با این حال آنقدرها هم برتر نیست. آن چنان کدام ممکن است آرزو می کنیم روشن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی شرایط برای خوانایی امتحان شده می تدریجی. علاوه بر این به سختی به رنگ آبی متمایل تبدیل می شود، با این حال ما آن را به طور مناسب در تجزیه و تحلیل شخصی آزمایش می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده تری را ارائه می دهیم حاضر می دهیم.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، گلکسی A23 دارای عالی دوربین بی نظیر ۵۰ مگاپیکسلی است کدام ممکن است باید برای پیچیدگی انجام خوبی داشته باشد. پردازنده برگزیده شده اسنپدراگون ۶۶۵ است – عالی تراشه ۱۱ نانومتری کدام ممکن است اگرچه فریادزن نیست، با این حال انجام عمومی خوبی را حاضر می دهد.

بررسی گلکسی A23 - بررسی کوتاه Samsung Galaxy A23

مقاوم ترین جنبه گلکسی A23 باتری . در ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت، باید دوره زیادی بین هزینه دوام بیاورد. ما آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری را در تجزیه و تحلیل مناسب شخصی آزمایش خواهیم کرد، با این حال اجتناب کرده اند ممکن است می خواهیم کدام ممکن است صبر کنید و ببینید – در جاری حاضر انواع زیادی تلفن در صف هستند.