تجلیل اجتناب کرده اند ۶ چهره مطرح تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما / اجتناب کرده اند هادی هگزی فر به همان اندازه لیلی ایوری – تئاتر الکترونیک


در سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر ساعت شب انقلاب اجتناب کرده اند ۶ شخصیت برگزیده {در این} ۲ منطقه تجلیل شد.

به گزارش تئاتر وب مبتنی بر، در ساعت شب سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر انقلاب کدام ممکن است شامگاه یکشنبه ۲۱ فروردین ماه در قالب این سیستم های هفته آثار هنری انقلاب برگزار شد، اجتناب کرده اند سه سوار برگزیده هر منطقه تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما تجلیل شد.

{در این} مراسم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند شب آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف صبحانه در بیرون بخش هنری برگزار شد، محمدمهدی دادمان رئیس بخش هنری، محمد خزایی رئیس بنیاد سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی بخش هنری برگزار شد. کورش زارایی، سرپرست وسط هنرهای نمایشی، حمیدرضا جعفریان، رئیس گروه سینما بخش هنری، اصغر همت، اتابک نادری، علیرضا دریابیجی، جلیل فرجاد، خیام فقار کاشانی، سید جمال الساداتیان، محسن یزدی‌افحار آباد، حبیح‌آباد. ، یزدان عشری، هادی حجازی فر، سیاوش سرمدی، محمد سرشار، هادی مقدم دوست، محمدرضا مصباح، محمدرضا شفا، محمدحسین مهدویان، مجد الدین المعلمی، تحد معصومی، محمد حسین لطیفی، حسین لطیفی، قاسمی انوش معظمی، امیرحسین شفیعی، علی مبتلا، محمد زرفی نصرآباد، علی کروسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند کارگردانان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر حضور داشتند.

این مراسم پس اجتناب کرده اند مراسم افطار همراه خود تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده سرود جمهوری اسلامی ایران همراه خود اجرای تعهد بوذری تحریک کردن شد. اولین نیمه این این سیستم منتشر شده بیانات مقام معظم مدیریت در خصوص هنرهای نمایشی برای بچه های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیران نشریات دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این منتشر شده تصاویری اجتناب کرده اند حاضر هایی بود کدام ممکن است در سال های جدیدترین در بخش آثار هنری به حاضر درآمده است.

کوروش زارایی سرپرست وسط هنرهای نمایشی بخش هنری در سخنانی مختصر ضمن خیرمقدم به هنرمندان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر نمایندگی کننده {در این} این سیستم، آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات ایشان را نیازمند شد.

پس اجتناب کرده اند سخنان الزاری همراه خود حضور کاظم نظری اجتناب کرده اند سه سوار انقلابی بخش هنرهای نمایشی در سال ۱۴۰۰ تجلیل شد.

اولین هنرمندی کدام ممکن است برای انقلاب در بخش تئاتر محدوده شد، لیلی ایوری در سال ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند آن کلیپی برای تجلیل اجتناب کرده اند او در بخش تئاتر منتشر شده شد. این نمایشنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان سال قبلی برای نگارش «بابا آدم» مورد تقدیر قرار گرفت. سعید اسماعیلی دومین سوار تئاتر بود کدام ممکن است برای اجرای حاضر «فصل وسواس» مورد تقدیر قرار گرفت. سومین هنرمندی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان چهره آثار هنری انقلاب در بخش تئاتر تجلیل شد نصرالله قدیری بود.

منتشر شده سخنان مقام معظم مدیریت همراه خود جمعی اجتناب کرده اند مدیران سینما نیمه بعدی مراسم امشب بود. حمیدرضا جعفریان رئیس بنیاد سینمایی بخش هنری نیز مشابه الزاری سخنانی ایراد نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به استقبال هنرمندان حاضر در مراسم تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این مراسم در سال های بلند مدت با بیرون وقفه برگزار شود.

پس اجتناب کرده اند تخلیه کلیپی اجتناب کرده اند این سیستم های بنیاد فیلم سورت در سال قبلی، مراسم تجلیل اجتناب کرده اند سه سوار بخش سینما در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

محمد سرشار، رئیس سابق جامعه بویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیماتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده کودک، اولین هنرمندی بود کدام ممکن است در بخش سینما تجلیل شد. دومین هنرمندی کدام ممکن است در دهه ۱۴۰۰ برای انقلاب در بخش سینما محدوده شد، سیاواس سرمدی کارگردان فیلم «منصور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم مستند «سوریه وضعیت بحرانی است» بود. هادی هقاضی فر کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر سینما سومین نفر برگزیده انقلاب در بخش سینما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فرمان فیلم «مقام مهدی» تجلیل شد.

در نهایت این مراسم جمعی اجتناب کرده اند انقلابیون بخش سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر همراه خود حضور این سناتور همراه خود یکدیگر عکس سوغات گرفتند.