تحریک کردن اردوی نیروی کار سراسری ووشو برای تفریحی های آسیایی


به گزارش خبرگزاری مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فدراسیون ووشو، اردوی نیروی کار های سراسری ووشو در ۲ دسته ساندا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالو ویژه بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان اطمینان حاصل شود که حضور جسورانه در تفریحی های آسیایی است. ۲۰۲۲ هانگژو صبح در لحظه (شنبه، ۲۰ آوریل) در آکادمی سراسری ووشو تحریک کردن شد.

حسام محمدزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی کرمانی در وزن ۵۶ کیلوگرم، شجاع پناهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید جاوید در وزن ۶۰ کیلوگرم، عرفان آهنگریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا عبدالله در وزن ۶۵ کیلوگرم، محسن محمد سیفی، محمدمهدی رضایی در وزن ۷۰ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی در وزن ۷۵ کیلوگرم عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمیدرضا سهندی در کمپ حضور دارند. نیروی کار یکشنبه پسران. تمرینات این نیروی کار زیر تذکر علی دهقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر اوجاقی مربیان نیروی کار سراسری در جاری پیگیری است.

در بخش بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزن ۶۰ کیلوگرم شهربانو منصوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهیلا منصوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزن ۵۲ کیلوگرم الهی منصوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریزو سلیمی به سرپرستی راضیا طهماسیبی (معلم نیروی کار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریناز نظیری (معلم) سراسری پوشان. اردوی نیروی کار

ورزش نیروی کار تالو رجال زیر تذکر فرشاد عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور محمدعلی مجیری، سامان احمدی، طاها بدعی، سید محمد حسینی، شاهین بنی تالبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی حسن زاده برگزار تبدیل می شود. نیروی کار بانوان طلاوی نیز همراه خود حضور فاطمه حیدری، هانیه رجبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا کیانی زیر تذکر محبوبه کریمی تمرینات شخصی را شکسته نشده می دهد.