تحریک کردن فاجعه سیاسی در پاکستان؟ ایجاد همزمان لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان عمران خان در جاده های اسلام آبادبه گزارش خبرآنلاین، پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل س toال کردن عمران خان توسط پارلمان پاکستان پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل س toال کردن عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای سازنده به برکناری وی، همزمان تعداد انگشت شماری هزار پاکستانی، برخی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی دیگری، جاده ها را دیدند. اسلام آباد همراه خود آلودگی همان شده است.

ویدئوهایی اجتناب کرده اند مولانا فضل الرحمن، رئیس گروه علمای پاکستان کدام ممکن است روابط نزدیکی همراه خود طالبان دارد منتشر شده شد کدام ممکن است در آن باند برکناری عمران خان را تبریک گفتند کدام ممکن است او همراه خود خوشحالی پاسخ داد. فضل الرحمن اجتناب کرده اند مخالفان سیاسی انتقادی عمران خان بود کدام ممکن است اکنون یکی اجتناب کرده اند شادترین شخصیت های سیاسی پاکستان است.

عمران خان بامداد یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ همراه خود ۱۷۴ رای اجتناب کرده اند مجموع ۳۴۲ رای ماخوذه پس اجتناب کرده اند تعدادی از هفته کشمکش سیاسی اجتناب کرده اند سمت نخست وزیری پاکستان برکنار شد. .
عمران خان پیشتر هشدار داده بود کدام ممکن است در صورت سرنگونی مقامات جدید، آن را به رسمیت نخواهد محبوبیت.
جناب خان علاوه بر این مخالفان شخصی را به همکاری همراه خود آمریکا متهم کرد. آمریکا این اتهامات را رد می تدریجی.

وی اجتناب کرده اند مردمان خواست به همان اندازه روز یکشنبه در اعتراض به دخالت های خارجی به جاده ها بیایند.

در همین جاری، دارایی ها خبری اجتناب کرده اند حضور تعداد انگشت شماری هزار نفر اجتناب کرده اند هواداران عمران خان در پی برکناری وی در جاده های لاهور خبر دادند.

به نقل اجتناب کرده اند نخست وزیر مخلوع پاکستان: ممکن است در برابر این توطئه دشمنان خارجی تنها ماندم، اگر نیاز دارید مرا بکشید، مرا بکشید، به هموطنانم خیانت {نمی کنم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی فرا خواهد رسید. روز.”

مطمئنا ممکن است تنهام با این حال بردگی باورپذیر نیست. ممکن است به همان اندازه فینال دوم می جنگم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن درگیر شدن به زندان هستم.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است تحولات سیاسی پاکستان بار تولید دیگری باعث تحمیل منصفانه فاجعه سیاسی تمدید شده مدت خواهد بود کدام ممکن است موضوعی دیرینه {در این} ملت است از هیچ نخست وزیری این ملت نتوانسته فاصله ۵ ساله شخصی را به بن بست برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکنار شده است. هر دو همراه خود کودتا هر دو اجتناب کرده اند طریق ترور.

همراه خود این جاری، عمران خان اولین نخست وزیر پاکستان است کدام ممکن است همراه خود رأی عدم اعتقاد پارلمان برکنار تبدیل می شود. عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیانش این اقدام را کودتای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه آمریکایی توضیح دادن کرده اند.

۴۹۴۹