ترجمه فارسی کتاب «ایران ترکولاری» منتشر شده استبه گزارش خبرنگاران خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) زنجانترجمه فارسی کتاب «ایران ترکولاری» اثر ارزشمند محمدامین رسول زاده برای اولین بار در تبریز منتشر شد.

این کتاب مجموعه مقالات ارزشمندی است که محمدامین رسول زاده پس از اخراج از ایران در دوره دوم مشروطه و اولین دوره اقامتش در ترکیه نوشته است.

این نوشته ها اولین نوشته های جدی و علمی است که به سبک مدرن توسط روزنامه نگاران حرفه ای بر اساس تحقیقات و مشاهدات میدانی درباره حضور، جمعیت، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد و سایر ویژگی های ترکیه در ایران نوشته شده است. ویژگی ها و ابعاد جامعه بزرگ ترکیه در ایران.

رسول زاده این مقالات را به ترکی عثمانی نوشته و در سال ۱۹۱۲ در دو مجله معروف «ترک یوردو» و «سیبیلالارشاد» منتشر کرده است. در این اثر بی نظیر اطلاعات کامل ناب و ارزشمندی از اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران، آذربایجان و ترکیه ایران ارائه شده است.

این مجموعه مقالات در سال ۱۹۹۳ در قالب یک کتاب به خط لاتین به کوشش پروفسور یاووز آق پینار، عرفان مراد ایلدیریم و صباح الدین چغین منتشر شد. ترجمه فارسی با اجازه و هماهنگی استاد آق پینار توسط سید مرتضی حسینی و عیوض بیات انجام شده است.

مترجم همچنین ترجمه چهار نوشته دیگر رسول زاده درباره ایران در آستانه رستاخیز رضاخان را که در ینی قفقازیه (قفقاز جدید) منتشر شده است، اضافه کرده است. این نوشته ها نیز حاوی اطلاعات بسیار مهم و نخستین درباره ایران در این دوره است. ترجمه فارسی این مجموعه مقالات توسط انتشارات نظامی در تبریز منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.