تردد مسافران در تمامی ایستگاه های مترو برقرار است


مهدی شایسته، مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در این گفتگو صحبت کرد. برو با خبرنگار مهر در مورد پرسه زدن در ایستگاه مترو گفت: بر اساس اطلاعیه نمایندگان برنامه ریختن مترو، از ۱۲۸ ایستگاه، ۱۲۷ ایستگاه تور فعال اکنون در حال حاضر ایستگاه های هشتگرد تنها ایستگاه های فعال نیستند.

وی افزود: از ۱۶۲ باجه فروش بلیت فروشی، ۱۵۸ باجه فعال یا حداقل مجهز به یکی از تجهیزات است. ژست کیوریتور یا این ۹۰۰ وجود دارد.

شایسته اصل ادامه داد: از مجموع ۶۷۳ سلف، ۶۳۴ دستگاه در ۱۲۷ ایستگاه فعال یا حداقل مجهز به یک دستگاه هستند. ژست کلاینت هست یا px7.

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه پیشنهاد می کند: باید حتی در صورت ایجاد حاشیه به ساکنان اطلاع رسانی کنیم. بر اساس مشاهدات و بررسی های میدانی، پرسه زدن آنها در تمام ایستگاه های مترو حرکت می کنند و ما هیچ مشکلی در این زمینه نداشتیم.