تشویق جمعه در مسجد الاقصی. انواع مجروحان فلسطینی به ۱۰۰ نفر رسیدالجزیره به نقل اجتناب کرده اند نمازگزاران فلسطینی ادعا کرد کدام ممکن است آنها اجازه حق ورود به مسجد الاقصی را ندارند. بر این ایده پلیس رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند ورود این بچه ها به احساس عجیب و غریب باب العمود جلوگیری کرد. نظامی رژیم صهیونیستی جاده های فراگیر شهر عجیب و غریب را بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگاه باب العمود سبدها آهنی تحمیل کردند.

دارایی ها مناسب فلسطینی نیز اجتناب کرده اند دستگیری کف دست کم ۴۰۰ فلسطینی در نبرد های فعلی خبر دادند. ۹۰ نفر اجتناب کرده اند بازداشت شدگان مرتبط همراه خود نبرد های همین الان هستند.

یکپارچه از دوام فلسطین به سمت رفتار وحشیانه نظامیان صهیونیست، رژیم صهیونیستی را مجبور کرد بعد اجتناب کرده اند ظهر همین الان بار تولید دیگری درهای مسجد الاقصی را به روی نمازگزاران باز تنبل.

نبرد ها همین الان بعد اجتناب کرده اند نماز صبح تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اشغالگر به گروهی اجتناب کرده اند نمازگزاران در بیت المقدس حمله کردند.

رئیس گروه هلال احمر فلسطین ذکر شد: ۱۰۰ فلسطینی مجروح بر تأثیر گلوله های پلاستیکی، سوخت اشک آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضرب و شتم} از حداکثر نیروهای اسرائیلی به بیمارستان منتقل شدند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همین الان همزمان همراه خود تحریک کردن فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ها در مسجد الاقصی همراه خود حضور وزیر ایمنی، فرمانده نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده نیروهای مسلح نشست اضطراری برگزار کرد. . نگهبانان مرزی.

به گزارش الجزیره، حدود ۴۰ نفر توسط اشغالگران صهیونیست دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد {ضرب و شتم} قرار گرفتند.

در همین راستا، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین به الجزیره ذکر شد کدام ممکن است آسیب به مسجد الاقصی تحریک کردن خطرناکی است کدام ممکن است در نتیجه مبارزه های بی حد و مرز در قلمرو تبدیل می شود.

الجزیره به نقل اجتناب کرده اند سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نوشت کدام ممکن است اقدام اسرائیل برای رفتن اجتناب کرده اند همه ردیابی ها بنفش است. رژیم صهیونیستی سعی دارد نبرد سیاسی را به مبارزه مذهبی تغییر تنبل به همان اندازه همه را به آتش بکشد.

جامعه الجزیره نیز گزارش داد کدام ممکن است اشغالگران صهیونیست همین الان به عکاس فلسطینی واقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نگهبان مسجد مبارک الاقصی حمله کردند.

وزیر ایمنی خانه اسرائیل علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است این رژیم کنجکاوی ای به دوباره کاری مسجد الاقصی به وسط خشونتی کدام ممکن است به مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودیان آسیب می زند، ندارد.

طی ۱۵ دیروز حداقل ۲۰ فلسطینی در حمله ها نظامیان رژیم اشغالگر قدس به مبایعه نامه رسیدند کدام ممکن است ۷ نفر اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان {بوده است}.

۳۱۱۳۱۱