تصمیم جدید فدراسیون وزنه برداری برای مبارزه برای قهرمانی کشور


به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری در راستای پویایی مسابقات قهرمانی کشور و حرکت در مسیر برابری جنسیتی (برابری جنسیتی) که به شعار و درخواست اصلی کمیته بین المللی المپیک در سالهای اخیر. از این پس مسابقات را در تمامی رده های سنی به دلیل برگزاری همزمان و مرکزی در یک شهر برگزار خواهد کرد.
بر اساس این طرح، هر شهرستانی که میزبان مسابقات قهرمانی کشور جوانان، جوانان و بزرگسالان باشد، میزبان مسابقات بانوان و میزبانی مسابقات آقایان با یک روز استراحت در همان سالن خواهد بود. به این ترتیب پروتکل برگزاری مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان یکسان و مطابق با استانداردهای جهانی خواهد بود.
طی سه سال گذشته مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور در هیچ یک از رده های سنی آقایان و بانوان برگزار نشده است و آخرین دوره مسابقات در سال ۲۰۱۸ برگزار شده است.