تعدادی از فیلم به جشنواره فیلم زوریخ در سوئیس کشتی شده است؟به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمار فیلم‌های هشتمین فاصله جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی زوریخ برای یدالله دوج ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه ۲۵۰ فیلم داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ فیلم داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند ادعا شد. برای نمایندگی در هشتمین فاصله این جشنواره .. جشنواره های حاضر شده.

علاوه بر این امسال برای اولین بار بخشی همراه خود عنوان «ایران ۲ سطح» به جشنواره اضافه شد کدام ممکن است در آن مستندهای برگزیده شده اجتناب کرده اند موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مختلف ایران به حاضر در موجود است. آثار این بخش در اولین سال اکران اجتناب کرده اند بین مستندهای دریافتی توسط دبیر جشنواره انواع تبدیل می شود.

هیئت داوران جشنواره در بخش فیلم‌های بلند متشکل اجتناب کرده اند ۵ کارشناس است کدام ممکن است بهتر از فیلم بلند را برای جشنواره انواع می‌کنند. جایزه بهتر از فیلم بلند جشنواره، استوانه هر دو قانون اساسی طلایی کوروش است کدام ممکن است علاوه بر این جایزه نقدی ۲۰۰۰ دلاری به به دست آورد جشنواره تعلق خواهد گرفت.

هیئت داوران بخش فیلم مختصر جشنواره متشکل اجتناب کرده اند سه کارشناس {در این} زمینه است کدام ممکن است به به دست آورد جایزه بهتر از فیلم مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی ۵۰۰ دلاری اهدا خواهد بود.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم ایران اجتناب کرده اند ۲۶ می به همان اندازه ۱ ژوئن ۲۰۲۲ (۵ به همان اندازه ۱۱ ژوئن ۱۴۰۱) در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود. فینال مهلت کشتی آثار برای این دوران اجتناب کرده اند جشنواره ۱۵ مارس (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) بود.

اسامی داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های حاضر در هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی زوریخ متعاقبا ادعا تبدیل می شود.

۲۵۹۲۴۵