تقاضا غیرمعمول آقای معلم: همراه خود ممکن است کاری نداشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ نزنیدبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اریک تن هاخ سرمربی فصل اینده منچستریونایتد اجتناب کرده اند مسئولان این تجهیزات گلف درخواست شده است در شکاف ۴۸ ساعت مانده به هریک اجتناب کرده اند مسابقات کارکنان حال اش آژاکس به همان اندازه بالا این فصل، به او کاری نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود او تصمیم نگیرند.

معلم هلندی در نهایت فصل متفاوت رالف رانگنیک معلم کوتاه مدت این کارکنان احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت شیاطین سرخ را برعهده خواهد گرفت. او همراه خود قراردادی همراه خود دستمزد ۹ میلیون کیلو در سال به همان اندازه سال ۲۰۲۵ به یونایتد پیوسته است.

این قصد کردن بالا ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم ساله حضور این معلم ۵۲ ساله در کارکنان عظیم هلندی، آژاکس {خواهد بود} کدام ممکن است در جاری حاضر مدعی حفاظت اجتناب کرده اند عنوان قهرمانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ۲ قهرمانی پیاپی در لیگ هلند برای اولین بار اجتناب کرده اند فصل ۱۴-۲۰۱۳ به همان اندازه کنون است.

این دلیل است تن هاخ اجتناب کرده اند مدیران یونایتد درخواست شده است در روزهای نزدیک به مسابقات تیمش همراه خود او تماسی نداشته باشند چون ۴ ورزشی بقیه اجتناب کرده اند لیگ برای قهرمان سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ فاصله لیگ این ملت فوق العاده حیاتی است.

او این تقاضا را وقتی کدام ممکن است همراه خود مدیران تجهیزات گلف در ماه مارس در جاری مذاکره بود مطرح کرد. آژاکس در جاری حاضر همراه خود ۴ امتیاز تا حد زیادی اجتناب کرده اند آیندهوون در صدر جدول اردیویزیه قرار دارد.

تا حد زیادی بیاموزید: