تهران / دستگیری یکی از اعضای باند کلاهبرداری خرید خودرو (فیلم)
کلاهبرداران قیمت های بالایی را به دلالان خودرو پیشنهاد می کردند و قرارداد می نوشتند. در روز انتقال سند شخصی با چکش به کف خودرو می زند و کلاهبرداران با ادعای معیوب بودن خودرو به فروشنده می گویند یا باید خودرو را به قیمت پایین بفروشی یا باید خسارت را پرداخت کنی.