توجه به نقشه مهندسی فرهنگی در توسعه برنامه توسعه کشور ضروری است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در گلستانصد و یکمین جلسه متوالی و سومین جلسه شورای فرهنگی کل استان گلستان در سال جاری با حضور آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و علی محمد زنگنه استاندار گلستان محمود حاجیلویی معاون سیاستگذاری ستاد فرهنگی انقلاب فرهنگی شورای کبیر، علی عاقبابا، معاون مطالعات و برنامه ریزی دبیرخانه شورای کل فرهنگی کشور و جمعی از مدیران کل استان گلستان و اعضای شورا روز چهارشنبه (۳۰ شهریور) در بیت نمایندگان ولی فقیه تشکیل شد.

پس از گزارش اعضا از تصویب جلسه گذشته و انجام امور طبق دستور جلسه آتی، محمود حاجیلوی معاون سیاستگذاری ستاد فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه. جلسه شورای فرهنگی کل استان گلستان، گفت: شورای کبیر انقلاب فرهنگی در تلاش است با طراحی بخش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نقش تصمیمات استانی را در مدیریت فرهنگی بومی ارتقا داده و اعتبارات استانی را تخصیص دهد. در حوزه فرهنگ بر اساس آن.


وی ادامه داد: اجرای سند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مطالبات جدی رهبرانقلاب است که بارها در بیانات و تصمیمات خود در پیوست مصوبه تکرار شده است. شورای انقلاب فرهنگی در فصل جدیدی از فعالیت خود به اجرای سند – سند بالادستی – به عنوان رویکرد اصلی برگزیده شده است.

حاجیلویی افزود: در فصل جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲ راهکار را همزمان برای اجرای «طرح دولتی مهندسی فرهنگی» دنبال می کنیم. راهبرد اول این است که در تدوین برنامه توسعه و قانون بودجه سنواتی «طرح مهندسی فرهنگی کشوری» در نظر گرفته شود. راهبرد دوم توجه به ولایت و منطقه گرایی است. ما معتقدیم در اجرای سند باید به مقتضیات منطقه توجه کنیم. همچنین باید نگاه ویژه و واقعی به بازیگران اصلی فرهنگی در عرصه عمومی فرهنگ داشت.

وی با اشاره به اینکه برنامه مشکل محور برش استانی تهیه شده است، گفت: در آیین نامه تهیه قطع استانی به استان محول شده است و در استان شورای فرهنگی کل و شورای برنامه ریزی هستند. مسئول برش مقدمات و شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی اصلی اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور است.

حاجیلویی ادامه داد: اجرای این برش ها توسط دستگاه اجرایی انجام می شود و نظارت بر اجرا نیز توسط دستگاه سیاست گذاری انجام می شود، یعنی دستگاه سیاست گذاری وظیفه تدوین، اجرا و نظارت را بر عهده دارد.

وی افزود: شورای فرهنگی استان یک شورای دیرینه و سرمایه فرهنگی کشور است و تمامی فعالان رسمی استانی، نهادهای فرهنگی و نهادهای غیرفرهنگی موثر در حوزه فرهنگ در شورای فرهنگی استان عضویت دارند. اگر قرار است سندی برای استان نوشته شود، سهم محتوا در اختیار شورای فرهنگی استان است.

حاجیلویی اضافه کرد: حضور و توجه مردم یکی از ضمانت های اصلی اجرای اسناد اصلی از جمله «نقشه ملی مهندسی فرهنگی» است که با رویکرد منطقه ای ارائه شده است؛ در این راستا، مردمی بودن این سند را در دستور کار خود قرار داده اند. همچنین مردم در چیدمان قطعات استانی و رهنمودهای فرهنگی نقش جدی دارند.

در آخرین قسمت این نشست پس از سخنرانی نماینده ولی فقیه و استاندار گلستان، کتاب «نقشه مهندسی فرهنگی استان گلستان».