توقیف اتوبوس مسافربری حامل کالاهای قاچاق در بجستان


به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا شهنواز اظهار کرد: شامگاه سه شنبه ماموران پلیس توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه شهید عبدالهی در راستای اجرای ساختار کشتی همراه خود قاچاق کالا، هنگام مدیریت خودروهای عبوری در محور بجستان به فیض آباد به حداقل یک تجهیزات اتوبوس نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت بازرسی تا حد زیادی این خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی بجستان افزود: مأموران انتظامی پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضائی در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو، ۵ هزار عدد قرص غیرمجاز، ۶۰۰ لیتر گازوئیل گمشده مجوز حمل، ۲۵ کیلوگرم پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ کیلوگرم تنباکو اختراع کردند

وی خاص کرد: {در این} زمینه ۲ متهم دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر سطوح قانونی به مراجع قضائی راه اندازی شد شدند.

شهنواز همراه خود تاکید بر برخورد قاطع پلیس همراه خود مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم زنندگان ایمنی مالی ذکر شد: ساکنان می‌توانند گزارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شخصی را اجتناب کرده اند طریق تلفن۱۱۰ به پلیس ادعا کنند.