توقیف فیلم های ایرانی در جشنواره های اسرائیل / برخورد با متخلفانتهیه‌کنندگان و فیلمسازان ایرانی باید هنگام عقد قرارداد با پخش‌کنندگان خارجی اعلام کنند که قوانین جمهوری اسلامی اجازه حضور فیلم‌های ایرانی اعم از فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نمی‌دهد.