توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای هدی


علی مطهری نوشت:

شور دینی آقای علم الهدی شناخته شده به عنوان خوب روحانی در امور باکلاس ستودنی است، با این حال حضور بانوان همراه خود محافظت اسلامی در سایتی مجزا همراه خود درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی مجزا در مسابقات فوتبال کدام ممکن است گیمرها همراه خود لباس اندود شده بودند، مصداق این امر نیست. ترکیب کردن کردن ممنوع است.

ما نباید خوب موضوع آسان را به ۱ موضوع بی نظیر تغییر کنیم. با اشاره به پارتی به همان اندازه زمان گفتن ممنوعیت سالن ها پر نبود با این حال بعد شلوغ شد. با اشاره به فوتبال نیز، اگر ما بی جهت آنها را ممنوع نکنیم، انواع به سختی اجتناب کرده اند خانمها حاضر به حضور در آن هستند.

توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای هدی

توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای هدی

اصولاً بیاموزید:

۲۱۱۲۴