تینگلی | دشمن جدید اداره صمت به گفته معاون فاطمی امین; خودروساز کوچک!


تینگلی |  دشمن جدید اداره صمت به گفته معاون فاطمی امین;  خودروساز کوچک!

منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: خودروسازان کوچک روش‌های مختلفی را ایجاد کرده‌اند که مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گیرند و با ایجاد یک سیستم یکپارچه، موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند و فشار وارد می‌کنند. توضیح نامه های داخلی در رسانه هایی که به طور گسترده تأیید نشده اند، منطقی نیست. این سیستم از نرم افزارهایی استفاده می کند که خودروسازان قبلا از آن استفاده کرده اند و در صورت وجود مشکل باید از قبل به آن رسیدگی شود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان