تینگلی | نیروی هوایی عراق مقر داعش در استان الانبار را منهدم کرد
فیلم های عملیات نیروی هوایی عراق علیه نیروهای داعش در استان الانبار، جایی که تروریست های داعش در آنجا پنهان شده و به بردگی می گیرند.