جبهه مقاومت ملی افغانستان طالبان را به جنایات جنگی متهم کرده استبه گزارش یک منبع خبری افغانستان، صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه می گوید که در یک مورد اخیر اعضای این گروه یکی از اعضای جبهه مقاومت را در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر سر بریده و پسرش را به ضرب گلوله کشتند.

احمدی افزود که پدر و پسرانش به نام های احمدشاه و احمد جاوید و برادرش مولوی حبیب الله حسام و برادرزاده اش از اعضای جبهه مقاومت ملی بودند.

وی افزود: طالبان با شکنجه و کشتار غیرنظامیان در سراسر افغانستان به ویژه ولایات شمالی مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند. فیلم منتشر شده با شواهد این جنایت نشان می دهد که اعضای این گروه به کرامت انسانی و قوانین جنگ کم توجهی نکرده اند.

در همین حال، مقامات محلی طالبان در پنجشیر گردن زدن دو تن از اعضای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی پریان این ولایت را پس از دستگیری تکذیب کرده و آن را بی اساس خواندند.

۳۱۱۳۱۱