جزئیات قوانین عرصه و حریم تئاتر شهر / ممنوعیت حفر چاه در عرصه – تئاتر آنلاین


پس از مدت ها تحدید حدود برای تئاتر شهر، بالاخره ضوابط و مقررات حفاظتی ابلاغ و اعلام شد که ساخت تیرها، سدها و حفر چاه در تئاتر شهر ممنوع شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، بر اساس اطلاعیه کمیته تعیین حریم آثار تاریخی کشور، ضوابط و مقررات حفاظت از عرصه و حریم تئاتر شهر به عنوان رئیس این مجموعه تشریح و ابلاغ شد. . بر این اساس، قوانین حفاظت از عرصه به شرح زیر است:

۱- منطقه ای که روی نقشه با خط قرمز پیوسته مشخص شده است به عنوان عرصه تئاتر تاریخی شهر شناسایی و اعلام شده است. هرگونه ساخت و ساز در مزرعه ممنوع و هرگونه عملیات اجرایی، دخل و تصرف، تفکیک در مزرعه، تغییر آج و هر گونه اقدامی که منجر به تخریب یا آسیب به آثار تاریخی شود ممنوع است.

تبصره ۱: محدوده ای که روی نقشه با خط ممتد قرمز و هش (خارج از محوطه تئاتر شهر) مشخص شده است، محوطه بنای تاریخی خانه مهبد، دفاتر مهندس تاجیر ​​مشاور و انوشیروان دادگر در نظر گرفته می شود. مدارس و هرگونه ساخت و ساز ممنوع و هرگونه عملیات اجرایی، دخل و تصرف، تفکیک عرصه ها، تغییر در ظاهر یا بدنه عرصه و اشراف و هرگونه اقدامی که موجب آسیب یا تخریب عرصه و اشرافیت تاریخی شود ممنوع است. بناهای تاریخی ممنوع و رعایت قوانین عمومی حریم خصوصی الزامی است. .

تبصره ۲: انجام فعالیتهای پژوهشی، مرمتی، احیا و تشکیلاتی و غیره برای حفظ، احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگی و تاریخی منطقه و اشراف کارگر. پس از تهیه نقشه و تایید نهایی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هرگونه تغییر در طرح تا زمانی که عملیات اجرایی ممنوع است تایید می شود (طرح مرمت و مرمت آثار باید بر اساس اسناد تاریخی باشد). .

۲- حفر چاه و احداث زیرزمین در مزرعه ممنوع است.

نکته: در صورتی که اثر تاریخی اصلی دارای چاه یا زیرزمین باشد، می توان آن را به وضعیت فعلی و اصالت خود بازگرداند.

۳- الحاقات، درها و آثاری که در زمینه، بدنه و نما انجام شده و فاقد تأثیری است که با معماری و اصالت تاریخی و فرهنگی ترکیب شده است، بر اساس اسناد تاریخی و بر اساس نقشه های مصوب وزارت احیا شود. میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۴- هرگونه عملیات زیربنایی از قبیل احداث یا احداث تاسیسات برق، آب و فاضلاب، گازرسانی و غیره بدون مشورت و کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است.

۵- ایجاد هرگونه مانع «ستون»، «سازه» و … که ارتباط بصری اثر را با محیط اطراف مخدوش کند ممنوع است.

تبصره: نصب دکل های مخابراتی در محدوده ممنوع است.

همچنین بر این اساس قوانین و مقررات حریم تئاتر شهر به شرح زیر است:

۱- منطقه ای که روی نقشه با خط “نقطه آبی” مشخص شده است به عنوان شهر تئاتر تعریف و ابلاغ می شود. حداکثر ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در این منطقه با رعایت سایر ضوابط حریم خصوصی و اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتفاع ۱۵.۵ متری از کف خیابان مجاور انتهای پناهگاه مجاز است.

تبصره: رعایت ضوابط عمومی حریم خصوصی مصوب سازمان ثبت احوال که خارج از معابر تئاتر شهر قرار دارد الزامی است.

۲- بناهایی که روی نقشه با دریچه های قهوه ای رنگ مشخص شده اند به عنوان آثار میراث فرهنگی تاریخی تعیین شده و باید طبق اطلاعیه دی ۱۳۷۷ حفاظت شوند. همچنین هرگونه اقدام اجرایی از قبیل تعمیر و مرمت بدنه یا مرمت آثار بزرگسال باید بر اساس اصالت تاریخی و فرهنگی و بر اساس اسناد تاریخی و پس از دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طراحی شود. .

تبصره: دیوارهای واجد شرایط در خیابان های انقلاب و ولیعصر صرفاً برای تعمیرات غیر اساسی به صورت مرمت و ایجاد تغییرات و الحاقات به شکل مجاز بوده و طرح مرمت باید به تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

۳- انجام یا صدور پروانه ساخت، نوسازی، پایان کار بناها و غیر آن در محدوده حریم بدون مشورت و کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. همچنین رعایت نکات ایمنی و فنی در تمامی عملیات اجرایی با توجه به فاصله آن با آثار تاریخی ضروری است.

۴- محدوده مشخص شده با نقاط قهوه ای رنگ، محدوده عبور از کانال آب سنگلج محسوب می شود. کلیه عملیات اجرایی اعم از ساختمانی، زیرسازی شهری، ساخت و ساز و ساخت تاسیسات شهری و غیره که نیاز به خاکبرداری در ۵۰ متری محور دارد باید در مرحله امکان سنجی به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

۵- نقشه معماری و مصالح تزیین بنا باید منطبق با مشخصات تاریخی-فرهنگی اطراف اثر بوده و به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد.

توجه: نماهای شیشه ای، رومی، کامپوزیت و مصالحی که با تاثیر و بافت اطراف مطابقت نداشته باشد در نمای ساختمان ممنوع می باشد.