حمله به روحانیت در حرم رضوی عیادت تنها بازمانده عالم ارشاد + عکسهمراه خود عرض پوزش اصولاً:

وی یکپارچه داد: مردمان همراه خود حضور پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شخصی در مراسم تشییع این ۲ شهید بزرگوار آرم دادند کدام ممکن است صف بندی جبهه حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را به خوبی می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل رسانه های باطل، پایبندی بیشتری به این ۲ شهید بزرگوار دارند. جایگاه روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجعیت».

مشاور ولی فقیه در استان خراسان رضوی {در این} دیدار ذکر شد: اجتناب کرده اند خداوند متعال برای مبایعه نامه این ۲ ملت گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعه مجاهدت های انقلابی طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش طلب جبران داریم.

۲۱۱۲۴