حمله به روحانیت در حرم رضوی موضع اول علم الهدی در قبال متجاوز


مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: مسئله جنایت در حرم امام رضا کدام ممکن است سه روحانی عالی را به بیانیه سوگند خورده رساند، پیاده نظام آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده تشکیل دهنده نجس تکفیری است.

زائر اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید احمد علم الهدی روز پنجشنبه در سخنانی پیش اجتناب کرده اند اقامه نماز بر پیکر شهید حادثه تروریستی حرم امام رضا (علیه السلام) افزود: بهترین فاجعه. اجتناب کرده اند این حادثه تلخ برای ما توهین به حرم امام رضا (علیه السلام) بود. در حوالی حرم رضوی در کل گذشته تاریخی اشخاص حقیقی زیادی کشته شدند، با این حال نحوه بیانیه سوگند خورده شهید اصلانی پیش اجتناب کرده اند این اتفاق نیفتاد.

وی اظهار داشت: ستاد گروه باکلاس در محیط شهر به هشت جهان قطع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس هر بخش عالی مقام عالی قرار دارد. اجزا اجرایی کارهای محیط شهر این علما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش هشتم برادر ۲ شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز حفاظت مقدس مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب حجت الاسلام شهید اصلانی بود. کدام ممکن است به صورت در یک روز واحد زمانی به مردمان خدمت می کرد.

حمله به روحانیت در حرم رضوی اولین موضع در علم کلام است

اصولاً بیاموزید:

علم الهدی افزود: سه روحانی مورد تعرض اجتناب کرده اند علمای سرزنده در بخش محرومیت زدایی در محیط شهر مشهد هستند. شهید اصلانی علاوه بر این موضوع معامله با به فقرا هم وظیفه محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ورزش های باکلاس را بر عهده داشت. خانوار ای است بلند مرتبه پاسدار شهید اصلانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ای آنجا کدام ممکن است شهید است.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: اعضای خانواده فداکار انقلابی ما همراه خود تمام قوا به خدمت به جاده اصیل یکپارچه می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعه آن را همراه خود ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اصولاً جبران خواهند کرد. ساده بیانیه سوگند خورده این شهید بزرگوار بود کدام ممکن است عالی روزه دار در حرم امام رضا (علیه السلام) به بیانیه سوگند خورده رسید، اتفاقی کدام ممکن است همراه خود بیانیه سوگند خورده امام حسین (علیه السلام) تفاوتی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنه به بیانیه سوگند خورده رسید. لب .

۲۱۱۲۴