خبرآنلاین – اینفوگرافیک | نگاهی گذرا به زیر مجموعه جدید Amicron


در ماه های فعلی، اکثر مردمان {در سراسر} جهان شاهد افزایش نوع Amicron ویروس SARS-Cow-2 بوده اند. ویروسی همراه خود قابلیت سوئیچ فوق العاده بهتر اجتناب کرده اند پیشینیان شخصی، اگرچه عمق بیماری فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند سویه هایی یادآور دلتا است. تأمین: جمجمه

اینفوگرافیک |  نگاهی گذرا به زیر مجموعه جدید Amicron

۲۶۵۲۵۶