خبرآنلاین – عکس | تفریح ​​۲ توله خرس در ارتفاعات مازندران{در این} عکس ها دوم ای بود کدام ممکن است مادر انتخاب گرفت توله ها را شاید بی وقفه اجتناب کرده اند هم کنار تنبل به همان اندازه بتوانند بی طرفانه شوند. هر بار کدام ممکن است توله ها به این جفت نزدیک می شدند، می دیدیم کدام ممکن است خرس ماده همراه خود عصبانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری غیرمعمول به توله ها نزدیک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نزدیک کردن به خرس نر را نمی دهد. این عکسها توسط حمید تزرویان کشیده شده است.