خبر مهم رئیس صفحه بحث فروشندگان تلفن در کنار / تلفن در کنار در جاری پرهزینه شدن است


رئیس مجلس شورای اسلامی بر مقدمه مفاد بند (ه) جزء منصفانه تبصره ۷ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱، به مقامات گفتن کرد کدام ممکن است نرخ فارکس مبنای محاسبه قطعا ارزش آن را دارد گمرکی کالاهای وارداتی از طریق است. مواردی اجتناب کرده اند جمله محاسبه حقوق درگاه بورس دیجیتال (ETS) در روز اظهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق ماده ۱۴ قوانین گمرک.

“نوسانات نرخ فارکس بر قیمت گوشی سلول تاثیر می گذارد”; از ۹۹ نسبت این کالا وارداتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیرا بخشنامه ای صادر شده مبنی بر اینکه سلول های بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ دلار نباید نیم دلار بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس بازار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل صادرات خشکبار بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس صادراتی هم نباید باشد. حداقل گرانتر اجتناب کرده اند فارکس بازار آزاد؛ از در صورت گرانی تاثیر بیشتری بر قیمت گوشی تلفن در کنار می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان امتحان شده تبدیل می شود به همان اندازه اقشار حساس اجتناب کرده اند این اقدامات آسیب نبینند.

وی افزود: فضای بازار تلفن در کنار تاکنون آرام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های جدیدترین اگر دلار اجتناب کرده اند مرز ۲۲ به همان اندازه ۲۳ هزار تومان رفتن کرد، گوشی های سلول تمایز چندانی در قیمت ها پیدا نکردند. اکثر واردکنندگان کار درستی انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه فشار دسترس در بازار را ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری قیمت خوبی دسترس در بازار وجود داشت.

این مقام در کنترل افزود: نکته مهم اینجا است کدام ممکن است فارکس تخصیصی بر چه مبنایی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه خاص است اینجا است کدام ممکن است نرخ فارکس نصف بازار آزاد کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر تمایلی به تخصیص نیمی اجتناب کرده اند فارکس ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه به دلیل نرخ را افزایش خواهیم داد.” با این حال باید سعی کنیم تعادل را دسترس در بازار سلول محافظت کنیم. اکثر واردکنندگان، فروشندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرکاران گوشی تلفن در کنار در سال های جدیدترین نهایت همکاری را داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه گرانی بی رویه تلفن در کنار را نداده اند، حداقل اجازه نمی دهند دسترس در بازار حباب تحمیل شود.

خبر مهم رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بسیار گران تمام می شود

وی در طولانی مدت افزود: انتظارات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است وضعیت بازار تلفن در کنار در بلند مدت بیشتر احتمالاً وجود خواهد داشت، از بدون در نظر گرفتن نرخ فارکس دسترس در بازار وفاداری بیشتری داشته باشد، تثبیت قیمت تلفن در کنار دسترس در بازار دستی‌تر {خواهد بود}. اجتناب کرده اند طرفی نباید فروشندگان را بی ارزش افزایش قیمت گوشی های سلول دانست، در صورت پرهزینه شدن این کالا علت آن اینجا است کدام ممکن است همراه خود پول نقد نیمایی سلول های اقتصادی ای دسترس در بازار در دسترس بودن شد، اکنون تمایز قیمت همراه خود نرخ فارکس آزاد

این در حالی است کدام ممکن است محصولات فناوری دانش در تمام دنیا جزو کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در کشورهای باکلاس اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده معاف هستند، با این حال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده کالاهای دیجیتال در ملت ما شبیه سایر موارد ۹ نسبت است. .

پیش اجتناب کرده اند این رئیس اتحادیه مشاوران کامپیوتر تهران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری دانشجویان ایران اجتناب کرده اند افزایش قیمت کامپیوتر خبر داده بود. محمدرضا فرجی همراه خود ردیابی به افزایش ۵۴۰ درصدی حقوق گمرکی در سال جاری، ذکر شد: این افزایش حقوق گمرکی موجب افزایش حدود ۵ به همان اندازه شش درصدی قیمت کالاهای آیت اللهی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین گمرکی آن نیز ۵ نسبت است.

۲۲۳۲۲۷