خطرناک ترین مناطق تهران از نظر آلودگی صوتی را بشناسید / تنها ۵ ایستگاه در برد امن هستند


نقشه سنجش صوت تهران گزارش وضعیت آلودگی صوتی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه را نمایش می دهد. به گزارش اطلاعات آنلاین درج شده در این سایت ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه، پایگاه نیروی هوایی، میدان خراسان، میدان نماز، ستاد بهران، منطقه ۱۲، شهید گمنام، منطقه ۶، صنعت، همت و سره آذری با صدای بیش از ۷۰ دسی بل اما در محدوده خطرناکی قرار دارند.

از میان ۲۵ ایستگاه فعال پایش آلودگی صوتی در پایتخت، تنها ۵ ایستگاه در گلبرگ، اقدسیه، فتح، منطقه ۲۱ و منطقه ۲۲ در سالم است.

بر اساس شاخص تعریف شده توسط این نقشه، سطح صدای ۶۰ دسی بل برای شاخص روزانه در محدوده سالم و بالای ۷۰ دسی بل محدوده خطرناکی است که قرار گرفتن مداوم در معرض آن می تواند باعث آسیب شود.

خطرناک ترین مناطق تهران از نظر آلودگی صوتی را بشناسید / تنها 5 ایستگاه در برد امن هستند

بیشتر بخوانید:

کدام منطقه از تهران بیشترین آلودگی صوتی را دارد؟

.