خطیب جمعه اردبیل در نقد کاریکاتورهای اتحادیه اروپا ضد اسلام


آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه این هفته اردبیل همراه خود ردیابی به حادثه دلخراش مبایعه نامه ۲ شخص در حرم رضوی ذکر شد: حادثه مرگبار حرم مطهر رضوی را محکوم می کنیم.

وی افزود: تمامی اقدامات تروریستی در سیاره اسلام تابع فتوای مفتی های وهابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً در پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بمب گذاری های بزرگی رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند شیعیان به مبایعه نامه رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به بهشت ​​{می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین می تنبل. عالی جرم.” از عبادت بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا منتظر {است تا} او را در آغوش بگیرد.

امام جمعه اردبیل ذکر شد: این دلیل است باید محکومیت بی نظیر تأمل تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهابی باشد، در هیچ کجای این ملت پهناور چنین سیاه اندیشی پایه نمی دواند، نوشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر آن می نویسند کدام ممکن است زیان های این پیام آور است. کمتر اجتناب کرده اند خسارات بمب اتمی کدام ممکن است در آن صحبت می تنبل، همه با اشاره به سلفی گری جهادی هستند.

آیت الله عاملی در تشریح فرآیند های ممکن وهابیت افزود: رویکرد وهابیت در کل گذشته تاریخی به خوبی نماد می دهد کدام ممکن است این قوم ساخته دشمنان اسلام در کل گذشته تاریخی خنجر بر سینه مسلمانان بوده اند. آنها به نفع اسرائیل حرکت کردند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: اکنون خائنان بی نظیر به آرمان فلسطین، سعودی ها هستند، آنها حماس را عالی گروه تروریستی راه اندازی شد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان فلسطینی مقیم عربستان را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیاردها دلار ارزش برای صدور تصمیم کرده اند. علیه سوریه اجتناب کرده اند سوی گروه ملل متحد تاکنون حتی عالی دلار به نفع فلسطین خرج نشده است.»

آیت الله عاملی افزود: محدوده حرم امام رضا به خوانایی بیانگر وهابی بودن قاتل است چرا کدام ممکن است محمد بن عبدالوهاب کشورهای دارای حرم را کشورهای حرم دار می نامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت آنها را {به دلیل} جواز کافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزادار از آن آگاه است. زیارتگاه چون روحانیت نماد اجتناب کرده اند کینه از حداکثر آنان اجتناب کرده اند روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت خطیر روحانیت {در این} مملکت است، عمامه ما بر سرمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اقدامات دشمن نمی ترسیم، اما علاوه بر این مبایعه نامه شخصی را آرزوی بسته شدن می دانیم.

رئیس شورای سنت کلی استانداری همراه خود ردیابی به مزیت های ماه مبارک رمضان ذکر شد: در ماه رمضان همه کارهای خیر ثواب مضاعف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت در سایر روزهای سال ثواب a فوق العاده ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده پیچیده است. .

سید حسن عاملی

تا حد زیادی بیاموزید:

وی همراه خود ردیابی به موضوع قلمرو آزاد تجاری در استان ذکر شد: قلمرو آزاد در تمامی استان های مرزی علاوه بر این قلمرو آزاد اردبیل ورزش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی استان های مرزی کدام ممکن است اخیرا مجوز قلمرو آزاد گرفته اند در جاری مونتاژ زیرساخت ها هستند علاوه بر این قلمرو آزاد اردبیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه آن را نمی دانیم.

آیت الله عاملی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی دلیل داد: موضوع اینجا است کدام ممکن است مجلس ۴ مورد را تصویب کرد با این حال مجمع پیش آگهی مصلحت نظام آن را به ۱ سطح مختصر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آن را خاص نکرد اما علاوه بر این به شخصی مقامات واگذار کرد.

وی ذکر شد: ما به مقامات گفتیم این مصوبه را اجرا تنبل، گفتند در تصمیم گیری هر سطح خطر امنیتی موجود است، اطلاعات عکس هم اعتراض دارد، ما هر ۴ نکته را گفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد گفتن کردیم، گفتند خلاف انتخاب است. گفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد گفتن کردیم». ۲ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به بلند مدت ملحق تبدیل می شود گفتند خلاف انتخاب است ما گفتیم بعد بگذارید به همان اندازه برای مشابه استانداری سطح ای خاص شود کدام ممکن است گفتند خلاف انتخاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن مصوبه شورای کار به ۱ نتیجه رسید. بن بست.

آیت الله عاملی افزود: عالی کارکنان فنی قابلیت همه اطلاعات را بازرسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده عالی نکته را حرفه ای دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رئیس جمهور گزارش کردند، با این حال دوباره اجتناب کرده اند وضعیت امنیتی در اجرا واهمه داشتند هر دو شاید انگیزه عکس وجود داشت کدام ممکن است ما انجام دادیم. نفهمیدن.”

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مدیریت خبرگان مدیریت همراه خود ردیابی به پیگیری‌هایی کدام ممکن است برای اجرای قلمرو آزاد به پایان رسید، خاطرنشان کرد: ما در استان گفتن کردیم آنچه را کدام ممکن است انتخاب‌گیری شد می‌پذیریم، با این حال این موضوع نتیجه نداد. “

مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل افزود: آنچه را کدام ممکن است مسئولان انتخاب بگیرند قبول داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اعتراضی به آن است نداریم. آزادی عضویت قابل مقایسه با سایر مناطق آزاد ملت همراه خود درج تحولات اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجاندن برخی مناطق آزاد بیش اجتناب کرده اند مجموع ۴ سطح ما.

۲۱۵۴