خواه یا نه من می خواهم متفاوت مجیدی می شوم؟ علاوه بر این گواردیولا {نمی تواند} متفاوت فرهاد شودسکوت خوب شخص کنجکاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونگرا است. او در سطح دوست داشتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساساتی است از {نمی تواند} احساسات شخصی را در پایین فوتبال مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه دار تبدیل می شود!

الهامی بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال است کدام ممکن است دستیار مربیان ارشد در مرحله اول فوتبال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با مربیانی چون خشمگین یاد ناصر هگزی، فیروز کریمی، اصغر شرفی، یحیی گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کار کرده است. او چندین سال در مرحله اول فوتبال ایران بود. او همراه خود تراکتورسازی قهرمان جام حذفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نساجی در جاری سقوط را نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا مازندرانی ها را به ترکیبی ۴ خدمه پایانی جام حذفی می رساند.

همراه خود ساکت الهامی کدام ممکن است ورزشی استقلال برای او خوب اتفاق عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده بود تصمیم گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به ورزشی سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب جام حذفی صحبت کردیم. مشروح این گفتگو را همراه خود هم می خوانیم.

اگر بگوییم باید شادترین معلم جهان هستی، خطا نمی کنیم.

بافت خیلی خوبی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی خوشحالم. خوب لذت وصف ناپذیر ساده تعدادی از ساعت اندازه می کشد.

چرا تعدادی از ساعت؟

از اگر در بادهای این پیروزی بخوابم لذت ام به اندوه تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان می شوم. این لذت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساعت اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن باید به ۲ ورزشی بعدی تیمم در جام حذفی در نظر گرفته شده کنم. حالا ساده استقلال را شکست دادیم، همین. همراه خود برد استقلال جام را به ما می دهند؟ من می خواهم خودم به این پرس و جو پاسخ خواهم داد. ۹، ما خوب روز جام را می بریم به همان اندازه فینال را ببریم.

ورزشی همراه خود پیراهن خوب موهبت عظیم برای شماست. الهام خاموش اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی گم نمی شود!

این تذکر لطف شماست. در تمام سال هایی کدام ممکن است ورزش کرده ام، شکست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردهای زیادی داشته ام. حالا در ۲ سه سال قبلی نتایج در تضاد همراه خود استقلال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده آن ها دانستن درباره من می خواهم اینطور صحبت کنند. استقلال عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خوشحال از است. تیمی کدام ممکن است {در این} فصل سود صدرنشینی را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی اول قهرمانی است. شکست استقلال مقابل بافنده ها چیزی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های این خدمه نمی کاهد کدام ممکن است اگر احساس مازندران را اجتناب کرده اند بازو داد نباید شخصیتش زیر پرس و جو سر خورد.

ساعت شب بزرگی بود پس کلید این پیروزی چه بود؟

استقلال را انصافاً آنالیز کردیم. ما در یک روز واحد روز برای این خدمه وقت گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم ورزشی همراه خود بهتر از خدمه ایران دردسرساز ترین آزمون ما {خواهد بود}. همراه خود ورزشی {در این} مرحله اجتناب کرده اند جام حذفی حق خطا ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب شکست تمام زحمات خواهید کرد به هدر {می رود}. ورزشی‌های استقلال را تحلیل کردیم، عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف آن‌ها را تعیین کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها روی آن‌ها کار کردیم. من می خواهم در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست خبری هم گفتم کدام ممکن است مقابل بهتر از خدمه ایران ورزشی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا بعد اجتناب کرده اند برد استقلال هم می گویم کدام ممکن است استقلال همچنان بهتر از خدمه ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف من می خواهم تنظیم نمی شود. استقلال مدت هاست سبک شکست را نچشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی رکورد تیمی را شکست، شخصیت فوتبال اینجا است. دوشنبه ساعت شب ورزشی پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشی را تماشا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ خدمه فوتبال ورزشی پرنشاطی را به حاضر گذاشتند. هیچ تیمی مثل استقلال در نیم ساعت آخر اینقدر به ما فشار نیاورد. آنها خیلی خوشایند ورزشی کردند با این حال آینده به ما لبخند زد. میدونی همین الان چه آرزویی دارم؟

چه آرزویی داری؟

همه می دانند کدام ممکن است من می خواهم استقلالی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی زیادی به این خدمه دارم. استقلال اجتناب کرده اند دوران جوانی به همان اندازه همین الان خدمه مورد کنجکاوی من می خواهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند مسابقاتی کدام ممکن است همراه خود این خدمه انجام دادیم، همه وقت استقلال را واقعاً دوست داشتم. امیدوارم استقلالی ها سبک لیگ برتر را بچشند چرا کدام ممکن است آنها صادق قهرمانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هم مثل هواداران دعا می کنم این اتفاق انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفرح رخ دهد.

خواه یا نه ساکت الهامی معتقد است زمانی اولین شرکت کننده نیمکت استقلال {خواهد بود}؟

فرهاد مجیدی در استقلال نتایج خوبی کسب کرده است. نتیجه این شد کدام ممکن است گواردیولا تولید دیگری به استقلال در نظر گرفته شده نمی شود. آبی ها پس اجتناب کرده اند تعدادی از سال همراه خود فرهاد اولین مدعی قهرمانی هستند. او رکوردهای زیادی را به تماس گرفتن استقلال به سند رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها به این معناست کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند فرهاد مجیدی حمایت شود. در جاری حاضر ریاست استقلال بر عهده نجار به تماس گرفتن مصطفی آگورلو است. او تمام چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوی می خواست برای دستیابی استقلال را فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد همگام همراه خود مجیدی در طولانی مدت فصل باعث خوشحالی هواداران ممکن است.

چقدر نیاز دارید همراه خود نساجی دریافت کرد جام شوید؟

تمام تلاشم را همراه خود خدمه انجام می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمام پارچه های مازندرانی خونگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی داشت قول می دهم کدام ممکن است به همان اندازه فینال دوم تمام امتحان شده شخصی را بکنیم به همان اندازه این {اتفاق بیفتد}. اکنون به مرحله اول چهارم بسته شدن جام حذفی رسیده ایم. ما نباید ساده خوب نکته را اجتناب کرده اند بازو بدهیم!

چه نکته ای

{در این} مرحله شگفتی های زیادی رخ داد. آلومینیوم اراک پرسپولیس را برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال را اجتناب کرده اند بازو داد، این اتفاقات باید درس بزرگی به ما بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بدانیم کدام ممکن است این اتفاق قابل انجام است برای ما بیفتد. ما روی اهدافمان کوتاهی نمی کنیم. ۲ قدم مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق این هستیم کدام ممکن است جام را به مازندرانی ها بدهیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو آخر تعدادی از سال پیش در اعتراض به ورزشی استقلال ۶ ماه اجتناب کرده اند کار محروم شدی، با این حال اعتراض یحیی گل محمدی تنها ۴ مونتاژ محرومیت برایت به در کنار داشت، نظرت {در این} مورد چیست؟

من می خواهم {دوست ندارم} با توجه به معلم عکس صحبت کنم. من می خواهم نیازی ندارم وارد این امتیازات محیط ای شوم. من می خواهم باید روی خودم کار کنم. مدت هاست در اطراف مرز را جاده می کشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودم را مدیریت کنم.

تا حد زیادی بیاموزید:

۲۵۸۲۵۱