خودروهای معیوب در ایران به صفر رسیده است


معاون سیستم جامع تولید گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با برنامه ریزی انجام شده در گروه صنعتی ایران خودرو برای تامین قطعات یدکی و کامل خودروهای با کسری، پارکینگ ایران خودرو خراسان از خودروهای ناقص خالی می شود.

شهرام صالحی افزود: دیروز جمعه ۲۳ مردادماه با تلاش و حمایت همه کارکنان کمبود خودرو و لوازم یدکی در ایران خودرو خراسان به صفر رسید و به این ترتیب دیگر خودروی معیوب در این پارکینگ وجود ندارد. سایت. وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ۲۳ مردادماه سال گذشته تعداد خودروهای معیوب در این سایت تولیدی از مرز ۱۲ هزار دستگاه گذشت، تصریح کرد: با صفر روز گذشته تعداد خودروهای معیوب وارد کانال در گروه صنعتی ایران خودرو به ۱۳ هزار دستگاه رسید. ، نسبت به ۲۳ مرداد سال گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
به گفته صالحی، هم اکنون دو سایت ایران خودرو در تهران و تبریز خودروهای معیوب دارند و بیشتر آنها در سایت تبریز هستند که با تامین قطعات یدکی به زودی به صفر می رسد.
وی گفت: تعداد خودروهای معیوب در سایت تهران نسبت به ۲۳ مرداد سال گذشته که در مسیر صفر قرار داشت ۹۵ درصد کاهش داشته است. آمار فعلی افزایش نخواهد یافت و بنابراین تعداد خودروهای معیوب به زودی افزایش خواهد یافت. صفر
صالحی ضمن تاکید بر کیفیت خودروهای تحویلی به مشتریان گفت: تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص با وسواس زیادی انجام می شود به طوری که سطح کیفی آنها با خودروهای تمام تولید شده برابری می کند و از این رو تجاری سازی و عرضه خودروها انجام می شود. . محاسبه شده برای حفظ کیفیت و نه فقط اعلام آماری که پایین است.