خون بر گردن مردگان؟ / آنجا آرامگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیامت سید مصباحی مقدم است!


«برای ما انتخاب تامین فارکس برای کالاهای اساسی است. اینکه مجلس همراه خود این تصور کدام ممکن است خودروهای خارجی وارداتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث رقبا خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله تبدیل می شود جستجو در بازکردن راهی برای واردات خودرو است، به صورت جداگانه در اطراف اجتناب کرده اند روستا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف را برآورده نمی شود. چون خودروهایی کدام ممکن است وارد می شوند گروه کلی نیستند اما علاوه بر این سطح عالی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خودروهای سطح عالی همراه خود خودروهای گروه کلی افراد ما رقبا نمی کنند. نوع خودرو وارداتی مانور مجلل در محله ما»

آنچه می خوانید اظهارات حجت الاسلام غلامعلی مصباحی مقدم یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای پیش آگهی نظام علیه واردات خودرو است.

چراغ من

{در این} خصوص رهنمودها زیر باید برای ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش روشن شود:

۱ – اینکه خودرو وارد شود هر دو ۹، اساساً عالی تعهد است مجمع پیش آگهی مصلحت نظام ندارد. بر مقدمه قوانین اساسی، مجلس ساده در اسبابک ها خاص اختلاف مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان حق ورود دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغیر. افزایش اختیارات شورا به بخش های حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مجلس مغایر همراه خود قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری است.

۲ – واقعا جای تاسف است کدام ممکن است افراد عالی حق مشترک دارند، یعنی. از گرفتن عالی ماشین خوشایند، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی، اجتناب کرده اند آن به مانور تجملی تعبیر تبدیل می شود!

اگر واقعاً درگیر مانورهای مفصل هستید، چرا به جای آن {ممنوع کردن} همه خودروهای مفصل، ساده آنها را وارد نکنید؟ با این حال بیشتر مردم منتظرند مایباخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اس-۵۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رولز – رویس همین طور پایین عبارت مانور مجلل پنهان تبدیل می شود!

خواه یا نه ماشین های استاندارد دنیا شبیه هستند رنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تویوتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیوندای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین افرادی در همه جای دنیا هستند ماشین گروه متوسط زوج تاکسی خواه یا نه آنها هم مجلل هستند؟ اگر این را تجمل از قبل می دانید، وای به فعلی خواهید کرد کدام ممکن است آسان ترین ماشین های دنیا را هم برای ملت شخصی مجلل از قبل می دانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند آبروی افراد را نمی دهید. اگر اینها مصداق مانورهای تجملی نیست پس چرا خواهید کرد مانع هستید؟!

واقعا چقدر اندازه می کشد به همان اندازه برای افراد ایران کدام ممکن است عمرشان را در انقلاب، مبارزه، تحریم، تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همه مشکلات گذرانده اند، عالی ماشین روزمره داشته باشیم؟ پشیمان شدن. پشیمانی او هست ؟! خواه یا نه واقعاً معنای پشیمانی را درک می کنید؟

آقای مصباحی مقدم: لطفا یک مانور لوکس کوچک ببینید |  تا کی می خواهی مردم داخل شوند
تاکسی های بنز، فورد، هیوندای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تویوتا در کشورهای مختلف جهان


۳ – آقای مصباحی مقدم ذکر شد: آزادسازی واردات خودرو به این امر منجر شده است تهاجمی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد را بهبود دهید خودروهای خانه اینطور نیست.
اجتناب کرده اند آنها کدام ممکن است مدعی اقتصاد هم هستند می پرسیم خواه یا نه کاملاً برعکس است؟ خواه یا نه ضعیف واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار بازار در سال های قبلی باعث افزایش طرفدار استاندارد شده است؟ معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است خیر.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا می پرسیم چه تجاری است کدام ممکن است واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا در نتیجه استاندارد (طبق ادعای خواهید کرد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار (همراه خود ملاحظه به اتفاقاتی کدام ممکن است {در این} سال ها افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن خاص است) نمی شود؟!

به همان اندازه روزی کدام ممکن است خودروساز خانه محصولی همراه خود قیمت خیلی شبیه دسترس در بازار نبیند، انگیزه ای برای افزایش استاندارد نخواهد داشت، چرا باید به سادگی خودروی همراه خود استاندارد زیرین تر شخصی را برای زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت نامعلومی پیش کالا تنبل (را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین نامزدها درآمد زیادی کسب تنبل) باید) افزایش ارزش ها را برای افزایش استاندارد توجه داشته باشید؟

واردات خودرو باید عمدتاً بر روی خودروهای در کلاس تولیدات خانه محور شود به همان اندازه خودروسازان خانه مجبور به ارتقای استاندارد شوند، در هر مورد دیگر به همان اندازه قیامت شبیه به خودروهای بودجه قیمت را خواهند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را به کشتن خواهند داد.

آقای مصباحی مقدم: لطفا یک مانور لوکس کوچک ببینید |  تا کی می خواهی مردم داخل شوند

۴ – وی همراه خود ردیابی به محدودیت های ارزی ذکر شد: انتخاب ما تامین فارکس برای کالاهای اساسی است. اول اینکه افراد باید ماشین بخرند ۹ مقامات. ثانیاً در تمام این سال ها کدام ممکن است به بهانه بی ارزی، واردات خودرو، در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح سازی را از نزدیک ممنوع کرده ایم. قیمت کالاهای اساسی چه گلی به افراد زد کدام ممکن است قیمت آن روز {به روز} در جاری {افزایش است}؟! مثلا الان کدام ممکن است اجازه ورود ماشین را ندادید، قیمت دارو کدام ممکن است عالی کالای اساسی است افزایش پیدا نکرده است؟! کالاهای تولید دیگری چطور؟!

واقعا چرا فارکس برای واردات هر دو مونتاژ ماشین های زبان چینی کیفیتش پایینه ولی برای ماشین های دنیا ۹؟ خواه یا نه زبان چینی ها بدون هیچ هزینه ای کمک می کنند؟!

۵ – اکنون همراه خود پول بیش اجتناب کرده اند عالی میلیارد تومانی کدام ممکن است بی خانمان ها در ایران باید برای گرفتن خودروی زبان چینی بپردازند، می توان اخیر ترین خودروهای دنیا را خریداری کرد. چطور تبدیل می شود وقتی افراد برای گرفتن خودروی زبان چینی باید بیش اجتناب کرده اند عالی میلیارد تومان ارزش کنند، نمی گویید مانور مجلل، با این حال اگر همراه خود شبیه به پول همین الان خریدن ماشین اسمش مانور مجلل است؟!

خواه یا نه گستاخانه این بی انصافی در حق افراد نیست کدام ممکن است همراه خود مالی کدام ممکن است می توانند محصول بهتری بخرند، خودروی همراه خود استاندارد زیرین تری بخرند؟! اگه ظلم نیست لطفا بگید چیه؟

-۶ – در طولانی مدت ملاحظه جناب آقای مصباحی مقدم را به عکس ها مانور تجملی کدام ممکن است به دلیل در نظر گرفتن بسته مالی ملت رخ داد جلب می کنیم. مانوری کدام ممکن است {هر روز} جان اشخاص حقیقی زیادی را خواهد گرفت.

قطعا اگر سرنشینان این خودروها به جای آن پراید، پژو، سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سفر بر اخیر ترین خودروهای دنیا می شدند، احتمال بیشتری {برای زنده ماندن} داشتند. در واقع به قول آقای مصباحی مقدم شاید خدای ناکرده کشتن در ماشین های بومی بی استاندارد بیشتر اجتناب کرده اند سفر شدن در ماشین اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور تجملاتی باشد.

آقای مصباحی مقدم! بیایید به سختی مانور مفصل ببینیم:

چراغ من

چراغ من


چراغ من

چراغ من

چراغ من

خون کشته شدگان خودروهای بی استاندارد خانگی بر دوش کسانی است کدام ممکن است این ملت را اجتناب کرده اند خودروی ایمن محروم کردند.. آنجا هم مقبره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش سید مصباحی مقدم!

۲۱۲۱