داستان قرآن حالت خواب داردعامر قیطوری در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی با اشاره به اینکه چینش خطی یا جریان کلمات در زمان یکی از ویژگی های مهم زبان است، تصریح کرد: هر واژه ای آغاز و پایانی دارد. یکی از پیامدهای مهم خطی بودن این است که گفتمان منسجم و منطقی معمولاً به گفتاری گفته می شود که اجزای آن از منبع گفتار به صورت خطی و البته مرتبط سرچشمه می گیرد.

قیطوری با بیان اینکه هر عبارتی باید با کلمات قبل و بعد از خود پیوند و پیوند داشته باشد، افزود: در متن وحی همواره ارتباط و ارتباط عبارات و آیات مجاور یکی از بحث های مهم مطرح بوده است. در عین حال شاید سوال مهم در اینجا این باشد که چرا متن انتظارات خواننده ای را که دوست دارد هر مبحث را به طور مداوم و بدون وقفه تا آخر بخواند برآورده نمی کند؟

وی با اشاره به اینکه برخی از محققان غربی که تلاش خود را صرف مطالعه علم قرآن کرده اند، این مشکل را نشانه عدم انسجام قرآن دانسته اند، گفت: یکی از ویژگی های سبک قرآنی گسستگی است و آن . یافتن نشانه ای از وحدت کلمات در یک قطعه طولانی دشوار است. برخی از داستان های قرآن، به ویژه داستان های حضرت موسی و حضرت ابراهیم، ​​حجم زیادی را به خود اختصاص داده است; اما به جای اینکه معمولاً در یک مکان ظاهر شوند، به بخش‌های جداگانه تقسیم می‌شوند و جدایی این قسمت‌های مختلف آشکارتر از وحدت آنهاست.

دانشیار زبان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه آنچه دانشمندان غربی آن را گسست و ناپیوستگی می نامند در سنت اسلامی به عنوان علم تناسب و اتصال آیات مورد مطالعه قرار گرفته است، گفت: این علم مربوط به روابط است. از هر سوره یا آیه و آیات یا سوره های قبلی به خود می پردازد، به عنوان یکی از بحث های مهم علم قرآن توسط دانشمندان مسلمانی چون زرکشی و سیوطی معرفی شده است. در مورد معارف اسلامی، مسلمانان هیچ گونه انقطاع را مانعی بر سر راه ارتباط مؤمنان با کتاب خدا نمی دانند. آنچه علمای مسلمان به عنوان ارتباط آیات مطرح می کنند، فقط یک اشکال متنی است و به معنای اشکال در خواندن متن و ارتباط با آن نیست.

قیطوری با بیان اینکه مسلمانان سعی کرده اند از شواهد درون متنی برای تبیین مشکل گسست استفاده کنند، افزود: این گونه تبیین با هدف یافتن رابطه متنی یا معنایی بین آیات و سوره های مجاور انجام می شود تا قرآن مورد توجه قرار گیرد. . دارای نظم خطی مثلاً می توان سوره حمد را به اول سوره بقره وصل کرد به این صورت که اولی با دعای «ما را بر راه راست قرار ده، راه کسانی را که هدایت کردی، نه کسانی را که نشان دادی». بصیر را فراموش نکنید، گمراه کننده نیز همینطور است» و دومی با آیه ای ختم می شود که اجابت دعای پروردگار را نشان می دهد، یعنی: «این کتابی است که شکی در آن نیست». راهنمای پرهیزگاران.»

وی همچنین تأیید کرد که بر اساس توضیحات و دلایل دیگر، رواج در آن آیات نه به خاطر اسیر شدن دشمن است، نه غفلت جمع آوران، و نه جهل صاحبان آیات و خدای دارای شخصیت، بلکه. چون ساختار روایی سوره تابع ساختار مه آلود و خواب آلود رؤیاهاست که اغلب آنها منطق ندارند و از این سو به آن سو و از گوشه ای به گوشه دیگر می روند و فاقد انسجام و نظم هستند. از قرآن نیز به وضوح خواب دیده است. پرش‌های روایی، حفره‌ها و خلأهای این داستان‌ها به خواننده احساس خوبی می‌دهد که راوی به درون حوادث می‌پرد و همه چیز را نمی‌بیند و نمی‌گوید و گاهی چیزهایی را می‌بیند که در بیداری دیده نمی‌شود و همین‌طور است. اگر رویایی که اتفاق می افتد سریع تغییر می کند، از هم می پاشند، زمان را می شکنند و ناپیوستگی های فضایی دارند، گاهی راوی را به داخل داستان می کشانند و گاهی در جایگاه مخاطب قرار می دهند. از اول شخص به سوم شخص می رسند و بالعکس و البته درک معنای آنها تنها با نگاهی خواب آلود و غیر تاریخی امکان پذیر است. این ادعا مستلزم این است که قرآن را یک رویداد زبانی و تاریخی بدانیم که در جامعه عصر وحی رخ داده و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز در شکل گیری وحی نقش فعالی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در حد گسست آیه معرفی شده است بیشتر حاصل تکرار در متن در نتیجه انحراف از نظم خطی است، افزود: به عنوان مثال در بررسی آیه سوره اسراء «و پروردگارت دستور داد که جز او، پدر و مادرت را عبادت مکن و احسان کن، اگر یکی یا هر دو در کنارت پیر شدند، به آنها «عوف» مگو و آنها را آزار مکن. خواهش می کنم به هر دوی آنها نیکی کن که مرا با حکمت تربیت کردند (۲۴) پروردگارت به آنچه در توست داناتر است و برادران و فقرا را حق بده و (۲۶) زیرا انفاق کنندگان برادرانند. شیطان و شیطان همیشه کافر است به پروردگارش (۲ ۷) و اگر به امید رحمت لحظه‌ای که از پروردگارت می‌خواهی از آنها روی گردانی، با آنها به نرمی سخن بگو. دست زیاد مباش تا خوار شوی و به جای من پشیمان شوی (۲۹) همانا پروردگارت برای هر کس است. روزی را تنگ یا وسیع می کند و به عبارت دیگر از بندگانش خبر دارد (۳۰) و از ترس تنگدستی فرزندان خود را می کشیم تا آنها و شما را روزی دهیم. (۳۱) و زنا به مشوید نزدیک نشو، زیرا همیشه راه بد و بد است (۳۲) و کشتن نفسی که نهی شده از جانب خداوند جز حق است و هر که به دست مظلوم کشته شود من قدرت داده ام. به ولى خود، پس در قتل زیاده روی نکند، زیرا به او کمک شده است.(۳۳) و به اموال یتیمان جز به بهترین وجه نزدیک نشوید تا رشد کند و پیمان را وفا کند، زیرا پیمان خواهد بود. (۳۴) و اگر اندازه می گیرید، پیمانه را به پایان برسانید و پیمانه را به ترازو نیکو بسپارید که این بهتر است و آن بهتر است (۳۵) و از آنچه نمی دانید پیروی مکن، زیرا گوش و چشم است. و همه دلها مورد سؤال قرار می گیرد.» می بینیم که چندین موضوع مختلف مطرح شده است.

وی ادامه داد: آیه اول به مؤمنان هشدار می دهد که غیر خدا را نپرستند، آیه بعدی به آنها می گوید که نسبت به پدر و مادر خود مهربان و متواضع باشند. اما بعد از بیت دوم دوباره موضوع تغییر کرد و سه موضوع دیگر مطرح شد و بلافاصله بعد از آن دوباره بحث تکریم والدین مطرح شد. این آیات به جای ارتباط با آیات مجاور، مربوط به آیات سوره های دیگر است. به عنوان مثال آیه اول سوره اسرا که از موسی علیه السلام و بنی اسرائیل بحث می کند، موضوع آیات بسیاری در سوره های دیگر است.

این مدرس دانشگاه در تشریح نظم خطی در قرآن گفت: تکرار و شکستن نظم خطی بخشی از یک فرآیند زبانی فراگیر است که قرآن برای دور شدن از بافت و از طریق دیگر ویژگی های زبان عادی از آن استفاده می کند. به عنوان مثال، داستان حضرت موسی (علیه السلام) در قسمت زیادی از قرآن آمده است. هر بار بخشی از داستان فاش می شود و بخشی دیگر پنهان می ماند. خواننده روایت می تواند عناصر و مراحل مختلف داستان را جمع آوری کند. ترتیب ظاهر هر یک از این روایت ها از الگوی زمانی یا خطی پیروی نمی کند و قطعاً اولی آغاز داستان نیست. می توانید داستانی را از هر جای قرآن شروع کنید و برای جزئیات بیشتر روایات دیگر را دریافت کنید.

این زبان شناس تاکید می کند: امید به خواندن کتاب خدا در قالب روایت خطی، حاصل نوعی انسان گرایی در رابطه با وحی است; در حالی که اثری جاودانه مانند قرآن را با آزمایش زمان نمی توان فهمید. امید به اینکه موضوعات هر فصل با دقت ریاضی از یکدیگر پیروی کنند تا یک الگوی منظم را تشکیل دهند بی معنی است و حقیقت جاودانه اسیر زمان و مکان نخواهد شد. زیرا در هر لحظه خود را کاملاً نشان می دهد.

قیطری در پایان با اشاره به اینکه یکی از عوامل انسجام قرآن را می توان فرار از نظم خطی دانست، گفت: گذار از نظم خطی خود عامل تداوم معنایی و صوری است. متن تکرار یک یا دو کلمه با یک معنا یا مرجع می تواند دو قسمت از متن را به هم متصل کند. این پیوستگی، اگرچه خطی نیست، اما به متن انسجامی می بخشد که تنها در آثار شعری بسیار منسجم یافت می شود. علاوه بر این، قسمت هایی که در قرآن تکرار شده است، مرز سوره ها را به روی یکدیگر باز می کند، به طوری که همه آیات مرتبط در گفتگوی بی پایان شرکت می کنند و گذر از خطی و بافت می تواند سبکی را شکل دهد که خیال را به هم پیوند دهد. کل قرآن