درصد رشد تعداد معاملات شاپرکی در اردیبهشت ماه


هشتاد و سومین بولتن شاپرک منتشر شد

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۴۸ میلیون تراکنش به ارزش ۶۶۷۷/۶ هزار میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شد که نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد ۹۸/۱۰ درصد و ارزش ریالی ۷۷/۲۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آخرین گزارش اقتصادی شاپرک مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شد که نشان می دهد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۳۵۴۸ میلیون تراکنش به ارزش ۶۶۷۷/۶ هزار میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده که نسبت به فروردین ماه ۹۸/۱۰ درصد رشد داشته است. به مبلغ و ۲۲.۷۷ درصد به ارزش ریالی.

دانلود فایل پی دی اف هشتاد و سه بولتن اقتصادی شاپرک

جدول زیر آمار و ارزش معاملات شاپرک در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و درصد تغییر نسبت به ماه قبل را نشان می دهد.

در جدول زیر آماری از تعداد و ارزش معاملات شاپرک در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همین ماه سال قبل به همراه درصد تغییر آمده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ از نظر عددی ۱۷.۴۴ درصد و از نظر ریالی ۳۹.۰۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد کل دستگاه های شاپرکی نسبت به فروردین ماه ۳.۵۰ درصد افزایش داشته است و به نظر می رسد دلیل این تغییر افزایش ۳.۱۶ درصدی تعداد کارتخوان های فروشگاهی باشد.

دریافت اینترنتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۳.۳۹ درصد افزایش داشته است. تعداد دستگاه های پذیرفته شده موبایل نیز در همین مدت ۰.۰۰۴ درصد افزایش داشته است.

آمار سهم بازار هر دستگاه به شرح زیر است:

عملکرد ماهانه شرکت پرداخت

در این بخش از گزارش، با مطالعه شاخص های عملکرد تعدادی و تعدادی از شرکت ها به طور کلی و همچنین به تفکیک هر دستگاه و نوع خدمت پذیرفته شده، مروری بر وضعیت آن در صنعت پرداخت الکترونیک کارت ترسیم شده است.

در شاخص سهام تعدادی از معاملات، شرکت «احضار پرداخت الکترونیک» با سهم ۲۱.۴۳ درصدی همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.

در مولفه مبلغ نیز همانند ماه قبل «پرداخت ملت» با ۱۹.۶۷ درصد از کل معاملات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» بازار دوم و این شرکت حدود ۲ درصد است. این شاخص در تعداد اجزاء معادل ۱.۷۱ درصد گزارش شده است.

مقایسه این دو نمودار با همان ارقام در گزارش فروردین ۱۴۰۱ نشان می دهد که در مولفه سهم عددی، بین دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و شرکت پرداخت الکترونیک سداد جابه جایی وجود داشته است. مقدار جابجایی در جزء سهام وجود ندارد.

بیشترین تفاوت سهم تراکنش دستگاه های دریافت کارت خوان فروشگاهی نسبت به ماه قبل با ۰.۷۲ درصد افزایش متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است.

شرکت پرداخت الکترونیک سویت با ۱.۳۷ درصد کاهش بیشترین تفاوت را در دستگاه های پذیرفته شده آنلاین نشان داد.

این شرکت همچنین با ۳.۱۳ درصد افزایش، بیشترین اختلاف سهام در تعداد تراکنش های دریافتی دستگاه های تلفن همراه را داشته است.

عملکرد شرکت الکترونیک دماوند و پردازنده های اروند امید به گونه ای است که کمترین تعداد و تعداد تراکنش دستگاه های مختلف دریافت کننده را دارند.

سهم بازار دریافتی بانک ها

در این بخش، شاخص دامنه فعالیت هر بانک در دریافت تعداد و تعداد تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد.

در نمودار مربوطه، ۹ بانک اول با بیشترین سهم از مبالغ و مبالغ در شبکه پرداخت آورده شده است و سایر بانک ها به عنوان سایر بانک ها در نمودار درج شده اند.

«بانک ملت» با سهم ۱۹.۲۸ از تعداد تراکنش ها و سهم ۱۹.۳۳ درصدی از تعداد تراکنش ها، همچنان با اختلاف فاحش، بیشترین سهم دریافت تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در رتبه اول در بین کل بانک های پذیرنده قرار دارد. واقع شده.