دستگیری ۳ نفر در جریان قتل پاکبان/ سلاح قاتلان کلاشینکف {بوده است}


به گزارش خبرگزاری مهر، صفری اظهار کرد: سه نفر اجتناب کرده اند متهمین پرونده قتل پاکبان مشهدی در جاده کشمیری ۶۲ دستگیر شدند.

بازپرس ویژه قتل در مشهد افزود: در جریان خوب نبرد در جاده کشمیری ۶۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه اقدامات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی {انجام شده} ۳ نفر اجتناب کرده اند متهمین درمورد به ۱ طرف نزاع به در کنار سلاح کلاشینکف دستگیر شده‌اند.

وی دقیق کرد: امتحان شده برای دستگیری طرف تولید دیگری پرونده کدام ممکن است ضمناً دارای پرونده‌های بسیاری است یکپارچه دارد.