دعوت به مجمع کلی سالانه ایران کیش


مجمع کلی دوره ای سالیانه صاحبان سهام نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش (سهامی عام) برای فاصله پولی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳ برگزار تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اجتناب کرده اند کلیه سهامداران احترام نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش (سهامی عام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نمایندگان قانونی آنان دعوت به حرکت می آید به همان اندازه در مجمع کلی دوره ای سالیانه فاصله پولی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۳۰ روز چهارشنبه این نمایندگی حضور یابند. ۳۱/۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ در محل مجتمع زیبایی شناختی تالش تهران، جاده ولیسر، نرسیده به چهارراه پارک وی برای حاضرین.

اصل مونتاژ:

استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرس قانونی نمایندگی در خصوص کار کردن فاصله پولی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳.
تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب صورتهای پولی فاصله پولی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن انتخاب در خصوص مشارکت در درآمد.
انواع مراجع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قانونی بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع برای سال پولی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱.
تصمیم گیری میزان حق عضویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق الزحمه اعضای هیئت مدیره.
انواع روزنامه کثیرالانتشار برای سال پولی منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۱.
سایر مواردی کدام ممکن است قابل دستیابی است در صلاحیت مجمع کلی سالانه مطرح شود.

به یاد حمل:

در کنار از گرفتن مقوا سراسری برای کلیه سهامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه اصلی جهت حضور نمایندگان کسی حقوقی در مونتاژ الزامی است. مقوا دسترسی مونتاژ در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل برگزاری مجمع کلی دوره ای سالیانه meting out تبدیل می شود.

سهامداران احترام می توانند جهت کسب داده ها اصولاً همراه خود امور سهام نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش همراه خود شماره تلفن ۸۵۹۴۳۱۸۱-۰۲۱ تصمیم حاصل نمایند.

مقوا اعتباری روابط کلی ایران کیش

لینک مختصرلینک کپی شد!