دورهمی کتاب در فرهنگسرای اندیشه همراه خود کتاب «اقیانوسی در افکار»



به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند  روابط کلی فرهنگسرای اندیشه، «دورهمی کتاب» ویژه این سیستم‌ای همراه خود هدف برقراری کار با هم دوسویه بین کنجکاوی‌مندان به کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی قلم کدام ممکن است به‌صورت هفتگی در کتابخانه فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. 

{در این} این سیستم بروزترین tp-date کتاب‌های بازار نشر در بخش‌های داستان مختصر، رمان، روانشناسی، آموزشی، تربیت فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این دریچه بین کنجکاوی‌مندان به بخش کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر تبادل داده ها صورت گیرد. چهارمین اجرا اجتناب کرده اند این ویژه این سیستم در فصل بهار روز ۵‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. 

{در این} مونتاژ کتاب «اقیانوسی در افکار» نوشته کلر وندرپول همراه خود تفسیر عطیه حسینی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل می‌شود. این تأثیر توسط انتشارات پرتقال آشکار شده است. 

کتاب «اقیانوسی در افکار»، داستان دوستی ۲ مرد به تماس گرفتن‌های جک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفری ماجراجویانه در دوران پس اجتناب کرده اند درگیری جهانی دوم را در قالب داستانی همراه خود محوریت این ۲ شخصیت روایت می‌تدریجی. این تأثیر تاثیرگذار ادعا کردن‌های فراوانی را در دنیا برانگیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون جوایز ادبی متعددی را کسب کرده است.

براساس این گزارش، چهارمین مونتاژ اجتناب کرده اند «دورهمی کتاب» همراه خود راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل رمان «اقیانوسی در افکار» فردا در کتابخانه اندیشه برگزار می‌شود. ورود برای عموم کنجکاوی‌مندان همراه خود رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بلامانع است.