رئیس پلیس: جزئیات گروگانهای مسلح در شمال تهران
سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت: عصر امروز در جلان آجودانیه ۳ نفر از جمله یک کودک در یک منزل مسکونی توسط ۲ مظنون مسلح فراری به گروگان گرفته شدند. . گروگان ها خوب هستند.