رئیس جدید هسته انواع صنعت بیمه راه اندازی شد شد


مراسم تجلیل اجتناب کرده اند علی شکری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه محمد آقاجانی رونقی شناخته شده به عنوان رئیس اداره گزینش صنعت بیمه همراه خود حضور دبیر شورای گزینش صنعت بیمه مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد اجتناب کرده اند مسئولان در ساختمان دوم بیمه مرکزی برگزار شد.

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ جلیل قاسمی دبیر شورای مرکزی برگزیده شده صنعت بیمه در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه روسای وسط گزینش صنعت بیمه همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند زحمات رئیس سابق وسط گزینش در مدت تصدی این سمت اجتناب کرده اند محمد محمدی تجلیل کرد. آقاجانی. رونقی شناخته شده به عنوان مدیری مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند در بخش های مختلف اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیاری اجتناب کرده اند داده ها سودآور شخصی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود وی را زمینه ساز حاضر ارائه دهندگان ارزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزنده به صنعت بیمه دانست.

دبیر شورای مرکزی بخش گزینش صنعت بیمه {در این} مونتاژ قداست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همراه خود ملاحظه به اهمیت نیازها متعالی، محافظت کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به ملت عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف معنا کرد. اجتناب کرده اند ایران اظهار داشت: در چارچوب مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خور شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت نهایی به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه جای سرزنش نیست. قاسمی یکپارچه داد: ضوابط احراز صلاحیت همراه خود ملاحظه به وضعیت اشخاص حقیقی در تجهیزات های اجرایی خاص است، با این حال صرف تذکر اجتناب کرده اند عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف این ضوابط کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به سن، آموزش، وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خاص است، باید در اجرای مبانی باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مؤلفه های آموزشی.»، حساسیت، ظرفیت، مزیت، ایمان، اخلاق، پوشش، تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه را اصولاً نماد دهد.

در نهایت علی شکری همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند انجام هسته برگزیده شده صنعت بیمه، برای جانشین شخصی آرزوی موفقیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناب آقای جانی رونقی ضمن تشکر اجتناب کرده اند اعتقاد صنعت بیمه، این سیستم های شخصی را در جهت تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد حاضر نمودند. اجتناب کرده اند هسته انواع صنعت بیمه.