رئیس جمهور و مدیریت آستان قدس با این کتاب آشنا شدندگزارش آژانس کتاب ایران (ایبنا) در خراسان رضوی وی گفت: این منابع به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی شامل کتاب، نشریه، پایان نامه و منابع سمعی و بصری است که موضوعات اصلی آن علوم اسلامی، ادبیات و تاریخ، فنی و کاربردی و کودکان است. و نوجوانان..

وی از حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور، حجت الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، خانواده آن مرحوم، زنده یاد حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد است. مفیدی (ره)، بیت حجت الاسلام سید حسین حسینی، شهید فاجعه منا، سوسن یوسفیان، احمد خلیقی، حجت الاسلام محمد حسین راحت حق، خانواده مرحوم شهریار فهیم دژبان، خدیجه صادق راد، از عباس فرجی، ابوالفضل یوسفی، حسین بهرام پور و بطول بهرام پور به عنوان یکی از خیرینی یاد می شود که منابع زیادی را برای کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا کرده است.

اختری طوسی با بیان اینکه ۴۰۰۰ نسخه از این منبع توسط سازمان داخلی آستان قدس رضوی اهدا شده است، گفت: نهادهای ملی شامل مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، سازمان نقشه برداری مشهد، روابط عمومی و تبلیغات تیپ مستقل ۸۳ امام جعفرصادق سلام الله علیها است. وی در خراسان رضوی، جهاددانشگاهی علمی کاربردی از دیگر خیرین منابع مالی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در بازه زمانی مذکور بود.

اختری از طبقه بندی و فهرست اکثر این آثار خبر داد و گفت: این کتاب ها با توجه به نیاز ادارات مختلف در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی و همچنین کتاب های مازاد کتابخانه آستان قدس توزیع می شود. رضوی بر اساس تقاضای کتابخانه ها و مجموعه های فرهنگی است. در سطح کشور از طریق کتابخانه سیار آستان قدس رضوی به این مجموعه کمک خواهد شد.

گزارش BNA; ۵۳ کتابخانه مرتبط با آستان قدس رضوی در مشهد و سایر شهرها فعالیت می کنند و به اعضای خود خدمات ارائه می دهند و محیطی آرام را برای پژوهشگران فراهم می کنند.