رابطه اربعین با فلسفه امام زمان (عج) برای یافتن و ایجاد درون مایه شعری ناب در یک حرکت جمعی.حجت الاسلام محمدمهدی خانمحمدی از شاعران آیینی کشورمان در گفتگو با خبرنگاران. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با بیان اینکه در سال های اخیر با ایجاد گرایش در آماده سازی خیابان های اربعین، نوع خاصی از شعر به نام اربعین شکل گرفته که فصل جدیدی است، گفت: در این زمینه شاعران جوان نیز ساماندهی کرده اند. نشست های ملی و شعر بین المللی کتاب ویژه شعر اربعین را هم منتشر کردیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه شعر اربعین شامل حوزه های موضوعی مختلفی است، گفت: از جمله این موضوعات و حوزه ها می توان مصائب امام حسین(ع) و اهل بیت(ع)، شرح حماسی پیاده روی اربعین را بیان کرد. و وحدت و انسجام شیعه را در نهضت جمعی با اشاره به امام حسین (ع) بیان کنید.

این شاعر آئینی با تاکید بر پیوند اربعین با فلسفه امام زمان(عج)، افزود: بین پیاده روی اربعین و قیام امام زمان(عج) ارتباط وجود دارد. همانطور که در حکمت و قرآن و همچنین فلسفه یونان آمده است، شاعر برای ورود به عرصه هنر باید روح خود را بالا ببرد. راه رفتن نفس نوعی حرکت خودسازی است و به زائران کمک می کند تا با امام خود ارتباط معنوی برقرار کنند. همچنین زائران اربعین از منظر عاطفی با دیدن انبوه زائران و عاشقان امام حسین (ع) با آنان پیوند قلبی برقرار کردند و تجلی عواطف شاعرانه در آن حضرت در کشف و ایجاد مؤثر بود. . تم بکر

خانم محمدی همچنین با اشاره به تاثیر پیاده روی در عینیت بخشیدن به اندیشه شاعران آیینی درباره اربعین، گفت: گاهی شاعر تصور ذهنی خاصی از اربعین دارد که عینی نیست اما اگر در متن قرار گیرد. وقایع و حرکات پیاده روی می تواند ایده را عینیت بخشد و به کمک تشبیهات، استعاره ها و آرایه های ادبی مختلف به زیبایی به مخاطب عرضه شود.

وی همچنین بر لزوم برگزاری کنگره بین المللی شعر در منطقه اربعین تاکید کرد و افزود: حضور شاعرانی از کشورهای مختلف اسلامی در این کنگره می تواند در ایجاد وحدت فرهنگی در سایه زبان واحد هنری موثر باشد و مورد توجه قرار گیرد. حرکت ارزشمندی در تبیین قیام امام حسین (ع). این کنگره باید به طور منظم به شکل گیری یک شعار واحد و موثر در سطح وسیع ادامه دهد.