رازهای آخرین روزهای زندگی هیتلر دقیقه به دقیقه/ چه بر سر رهبر نازی ها و نامزدش آمده است؟
ایوا براون لباس تشریفاتی خود را انتخاب کرده است: یک لباس حریر مشکی مجلل، کفش جیر فراگامو، یک دستبند طلا با سنگ های قیمتی کهربا اصیل، یک گردنبند توپاز یاقوت سرخ و یک ساعت الماس به انتخاب خود. امشب بعد از ۱۴ سال رابطه پنهانی بالاخره قرار است ازدواج کند.