رشد کودکان متاهل در افغانستان با افزایش فقر و کرونا / فروش برده برای غذا
ازدواج دختران زیر سن قانونی در برخی مناطق افغانستان امری رایج است. خانواده داماد برای امضای قرارداد پول می پردازند و دختر کوچک معمولاً تا حداقل ۱۵ سالگی نزد پدر و مادرش می ماند. یونیسف تخمین می زند که ۲۸ درصد از زنان افغان بین ۱۵ تا ۴۹ سال قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند.